settings icon
share icon
Otázka

Je ľudská duša smrteľná alebo nesmrteľná?

Odpoveď


Ľudská duša je bez pochybnosti nesmrteľná. Toto vidno na mnohých miestach v Písme v Starom aj v Novom zákone. Žalm 22:26; 23:6; 49:7-9; Kazateľ 12:7; Daniel 12:2-3; Matúš 25:46; a 1. Korinťanom 15:12-19. Daniel 12:2 hovorí: „Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.“ Podobne Ježiš hovorí o hriešnikoch: „I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“ (Matúš 25:46). V gréckom jazyku je použité to isté slovo pre „trápenie“ a „život“, čo znamená, že hriešnici rovnako ako aj spravodliví majú večnú/nesmrteľnú dušu.

Bezchybné učenie Biblie je to, že všetci ľudia, bezohľadu na to, či sú spasení alebo nie, budú žiť večne v nebi alebo v pekle. Skutočný život sa neskončí, keď naše telá zomrú. Naše duše žijú naveky buď v Božej prítomnosti, ak sme spasení, alebo v pekle, ak sme odmietli Boží dar spasenia. Vlastne zasľúbenie, ktoré máme v Biblii spočíva v tom, že nielenže naše duše budú žiť naveky, ale aj naše telá budú vzkriesené. Táto nádej na vzkriesenie našich tiel je stredom kresťanskej viery (1. Korinťanom 15:12-19).

Ikeď sú všetky duše nesmrteľné, musíme vedieť, že my nie sme veční ako Boh. Jedine Boh je nekonečne večný, bez počiatku a bez konca. Boh vždy existoval a bude vždy existovať. Všetky ostatné cítiace bytosti, bezohľadu či sú ľudské alebo anjelske, sú konečné, lebo majú počiatok. Ikeď naše duše budú žiť naveky, Biblia nikde nehovorí, že oni vždy existovali. Naše duše sú nesmrteľné, lebo ich Boh tak stvoril, ale majú počiatok; čo znamená, že bol čas, keď neexistovali.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je ľudská duša smrteľná alebo nesmrteľná?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries