settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o rasizme, diskriminácii a predsudku?

Odpoveď


Prvou vecou, ktorej musíme porozumieť hneď na začiatku tejto diskusie je to, že je iba jedná rasa – ľudská rasa. Belosi, Afričania, Ázijci, Indiáni, Arabi a Židia nie sú rozdielne rasy. Skôr sú rozdielnymi etnikami ľudskej rasy. Všetci ľudia majú všetky rovnaké fyzické charakteristiky (samozrejme s menšou obmenou). Čo je však ešte dôležitejšie je to, že všetci ľudia sú stvorení na Boží obraz a jeho podoby (Genesis 1:26-27). Boh tak miloval svet, že poslal Ježiša, aby položil svoj život za nás (Ján 3:16). „Svet“ očividne zahŕňa všetky etnické skupiny.

Boh neuprednostňuje (Deuteronomium 10:17; Skutky 10:34; Rímskym 2:11; Efezským 6:9) a preto ani my by sme nemali uprednostňovať. Jakub 2:4 opisuje tých, čo diskriminujú ako tých, čo „súdili podľa zlého uvažovania“. Naopak, mali by sme milovať blížneho ako seba samého (Jakub 2:8). V Starom zákone Boh rozdelil ľudí do dvoch „rasových“ skupín: Židia a pohania. Boží zámer so Židmi bol ten, aby boli kňazským kráľovstvom, ktoré bude slúžiť pohanským národom. Naopak, aspoň vo väčšine prípadov, sa Židia stali pyšnými kvôli ich postaveniu a pohanmi opovrhovali. Ježiš Kristus tomuto urobil koniec. A to tým, že zničil stenu nepriateľstva, ktorá ich rozdeľovala (Efezským 2:14). Všetky prejavy rasizmu, predsudku a diskriminácie sú urážkou Kristovej práci na kríži.

Ježiš nám prikázal, aby sme sa navzájom milovali, tak ako On miloval nás (Ján 13:34). Ak Boh nikoho neuprednostňuje a miluje nás bez uprednostňovania, tak potom sa aj my musíme milovať s tým istým vysokým štandardom. Ježiš vyučuje v Matúšovi 25, že čokoľvek by sme robili pre najmenšieho z Jeho bratov, pre Neho robíme. Ak niekým pohŕdame, tak sa zle správame ku osobe, ktorá bola stvorená na Boží obraz; hanobíme niekoho, koho Boh miluje a pre koho Ježiš zomrel.

Rasizmus, v rozličných formách a do rôznej úrovne, bol morom ľudí po tisíce rokov. Bratia a sestry všetkých etník, toto by nemalo byť. Obete rasizmu, predsudku a diskriminácie potrebujú odpustiť. Efezským 4:32 vyhlasuje, „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“. Rasisti si nemusia zaslúžiť vaše odpustenie, ale my sme si nezaslúžili Božie odpustenie o nič viac. Tí, čo vykonávajú rasizmus, majú predsudky a diskriminujú sa musia kajať. „Oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti.“ (Rímskym 6:13). Nech Galatským 3:28 je plne porozumené, „Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o rasizme, diskriminácii a predsudku?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries