settings icon
share icon
Otázka

Aká je ľudská prirodzenosť? Čo hovorí Biblia o ľudskej prirodzenosti?

Odpoveď


Ľudská prirodzenosť je to, čo nás robí zreteľne ľudskými. Naša povaha sa líši od povahy zvierat a zvyšku stvorenia v tom, že môžeme myslieť a cítiť. Jedným z hlavných rozdielov medzi ľudskými bytosťami a zvyškom stvorenia je naša schopnosť uvažovať. Žiadne iné stvorenie nemá túto schopnosť a niet pochýb o tom, že ide o jedinečný dar, ktorý dal Boh. Náš rozum nám umožňuje uvažovať o našej vlastnej podstate a povahe Boha a poznávať Božiu vôľu pre Jeho stvorenie. Žiadna iná časť Božieho stvorenia nemá takéto rozumové schopnosti.

Biblia učí, že Boh stvoril ľudí na svoj obraz. To znamená, že nám umožňuje do určitej miery pochopiť Ho a pochopiť aj Jeho rozsiahly a zložitý plán. Naša ľudská prirodzenosť odráža niektoré Božie vlastnosti, aj keď v obmedzenom rozsahu. Milujeme, pretože sme stvorení na obraz Boha, ktorý je láska (1. Jána 4:16). Pretože sme stvorení na Jeho obraz, môžeme byť súcitní, verní, pravdiví, láskaví, trpezliví a spravodliví. V nás sú ale tieto atribúty ovplyvnené hriechom, ktorý sídli aj v našej prirodzenosti.

Pôvodne bola ľudská prirodzenosť dokonalá vďaka tomu, že ju tak stvoril Boh. Biblia učí, že ľudské bytosti boli stvorené ako „veľmi dobré“ milujúcim Bohom (1. Mojžišova 1:31), ale túto dobrotu pokazil hriech Adama a Evy. Následne sa celá ľudská rasa stala obeťou hriešnej prirodzenosti. Dobrá správa je, že vo chvíli, keď človek zverí svoj život Kristovi, dostáva novú prirodzenosť. Druhý Korinťanom 5:17 nám hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.“

Posvätenie je proces, ktorým Boh rozvíja našu novú prirodzenosť a umožňuje nám časom rásť do väčšej svätosti. Je to nepretržitý proces s mnohými víťazstvami a pádmi, kedy nová prirodzenosť bojuje so „stanom“ (2. Korinťanom 5:4), v ktorom sídli – starý človek, stará prirodzenosť, telo. Až keď budeme oslávení v nebi, bude naša nová prirodzenosť oslobodená, aby žila večne v prítomnosti Boha, na obraz ktorého sme stvorení.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aká je ľudská prirodzenosť? Čo hovorí Biblia o ľudskej prirodzenosti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries