settings icon
share icon
Otázka

Prečo nás Boh stvoril?

Odpoveď


Krátka odpoveď na otázku: „prečo nás Boh stvoril?“, znie: „pre Jeho potešenie“. Zjavenie 4:11 hovorí: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!“ Kološanom 1:16 tiež hovorí: „lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho.“ Byť stvorení pre Božie potešenie neznamená, že človečenstvo je stvorené na to, aby zabávalo Boha. Boh je tvoriteľská Bytosť a tvorenie mu pôsobí radosť. Boh je Osoba a teší Ho, keď iné bytosti môžu mať opravdivý vzťah s Ním.

Tým, že sú stvorení na Jeho obraz (1. Mojžišova 1:27), ľudia majú možnosť poznať Boha, a tým Ho aj oslavovať, slúžiť Mu, mať obecenstvo s Ním. Boh nestvoril ľudí preto, že ich potreboval. Ako Boh, On nepotrebuje nič. V celej večnosti On sa necítil sám, takže nehľadal „priateľa“. Miluje nás, ale to sa nerovná tomu, že nás potrebuje. Aj keby sme my nikdy neexistovali, Boh by aj ďalej bol Bohom – nemeniteľný (Malachiáš 3:6). Ja Som (2. Mojžišova 3:14) nikdy nebol nespokojný so svojou existenciou. Keď stvoril vesmír, učinil to, lebo sa Mu to páčilo, a preto že je dokonalý, Jeho skutky sú dokonalé. „A bolo to dobré“ (1. Mojžišova 1:31).

Tiež, Boh nestvoril svojich „rovesníkov“. Logicky, On to ani nemohol. Keby Boh stvoril niekoho, kto by mal rovnakú moc, inteligenciu, dokonalosť, Boh by viacej nebol Bohom, lebo by boli dvaja bohovia – a to je nemožné. „Hospodin je Boh a že okrem Neho niet iného.“ (5. Mojžišova 4:35). Všetko, čo Boh stvorí musí byť menej ako je On. Veci, ktoré sú stvorené, nikdy nemôžu byť väčšie alebo rovnako veľké ako tvorca.

Keď poznáme úplnú zvrchovanosť a svätosť Božiu, sme predesení, keď vidíme, že vzal človeka a korunoval ho „slávou a cťou“ (Žalm 8:5) a že nás nazýva priateľmi (Ján 15:14-15). Prečo nás Boh stvoril? Stvoril nás pre Jeho radosť a aby sme my, Jeho stvorenie mohli poznať Jeho.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo nás Boh stvoril?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries