settings icon
share icon
Otázka

Aký pohľad by mal mať kresťan na genetické inžinierstvo?

Odpoveď


Keďže genetické inžinierstvo ešte nebolo známe v dobe pásania Biblie, je ťažké určiť definitívne stanovisko na túto tému. Aby sme mohli ohraničiť kresťanský pohľad na genetické inžinierstvo, musíme si najprv určiť zoznam princípov, podľa ktorých sa budeme naň pozerať. Pre rozlíšenie kresťanského pohľadu na klonovanie, pozri prosím článok „Aký pohľad by mal mať kresťan na klonovanie?“

Základným záujmom ohľadne genetického inžinierstva je otázka koľko slobody má ľudstvo vo svojej zodpovednosti v starostlivosti o ľudské telo a stvorenie. Niet pochýb, že Biblia nás napomína, že sme zodpovední za naše fyzické zdravie. Príslovia hovoria o určitých aktivitách ohľadne zdravia (Príslovia 12:18). Apoštol Pavol hovorí, že máme určitú povinnosť starať sa o telo (Efezanom 5:29). Tiež povzbudzuje svojho chránenca Timotea, aby robil niečo pre svoje zdravie (1. Timoteovi 5:23). Veriaci majú zodpovednosť vhodne používať svoje telo, pretože je to chrám Ducha Svätého (1. Korinťanom 6:19, 20). Svoju vieru ukazujeme tým, že ponúkame pomoc, tým, ktorí majú fyzické potreby (Jakub 2:16). Takže ako kresťania by sme sa mali zaujímať o naše fyzické zdravie a aj o zdravie ostatných.

Stvorenie je pod správou človeka (Genesis 1:28; 2:15-20), Biblia tiež hovorí, že stvorenie bolo ovplyvnené hriechom (Genesis 3:17-19, Rimanom 8:19-21) a predpokladá sa, že bude vykúpené z účinkov hriechu. Je možné predpokladať, že ako správcovia stvorenia, máme povinnosť „opraviť“ vplyv prekliatia hriechu a pokúsiť sa to zlepšiť všetkými možnými prostriedkami. Takto by sme sa mohli dopracovať k tomu, že každý vedecký pokrok môže vylepšiť stvorenie. Sú však obavy z toho či genetické inžinierstvo môže dosiahnuť toto dobro.

1. Je obava z toho, že genetické inžinierstvo sa dostane za hranicu toho, čo nám Boh zveril ako správcom nad Jeho stvorením. Biblia hovorí, že všetky veci boli stvorené Bohom a pre Boha (Kolosanom 1:16). Boh stvoril všetko živé tak, aby sa to množilo určitým „spôsobom“ (Genesis 1:11-25). Prílišná manipulácia genetiky (úprava druhov) môže to byť miešanie sa do vecí Tvorcu.
2. Ďalšia obava je z toho, že by genetické inžinierstvo bránilo Božiemu plánu obnovy stvorenia. Ako už bolo povedané, stvorenie je ovplyvnené udalosťami zaznamenanými v Genesis 3 (vzbura človeka proti Božiemu plánu). Smrť prišla na svet a genetická výbava človeka a ostatného stvorenia smeruje k zániku. V niektorých prípadoch by sa dalo na genetické inžinierstvo pozerať ako na pokus zmeniť tento dôsledok hriechu zvaný „prekliatie“. Boh povedal, že On má na toto liek - vykúpenie skrze Ježiša Krista, ako je to napísané v Rimanom 8 a v 1. Korinťanom 15. Stvorenie očakáva obnovu spojenú s vyvrcholením Božieho zasľúbenia, že obnoví veci do ešte lepšieho stavu ako bol ten pôvodný. Zájsť „príliš ďaleko“ boji proti tomuto procesu môže súperiť so zodpovednosťou jednotlivcov dôverovať Kristovi pri obnove (Filipským 3:21).
3. Je obava z toho, že genetické inžinierstvo by sa mohlo pliesť do Bohom ustanoveného procesu života. Z Písma je zjavné, že Boh má plán pre kolobeh života. Napríklad Žalm 139 opisuje intímny vzťah žalmistu so svojim Stvoriteľom od lona matky. Ohrozilo by použitie genetickej manipulácie na vytvorenie života mimo Božieho plánu vývoj duše uvedomujúcej si Boha? Ovplyvnilo by zasahovanie do procesu fyzického života vyhliadky na duchovný život? Rimanom 5:12 nám hovorí, že celé ľudstvo hreší, pretože Adam zhrešil. Rozumie sa, že to zahŕňalo prenos prirodzenosti hriechu z generácie na generáciu, takže všetci zhrešili (Rimanom 3:23). Pavol vysvetľuje nádej na večnosť víťazstvom nad Adamovým hriechom. Ak všetko, čo je v Adamovi (z jeho semena) zomrie, a Kristus zomrel za tých, ktorí sú v takom stave, mohol by byť vykúpený život stvorený mimo tohto „semena“? (1. Korinťanom 15:22,23)
4. Existuje obava, že odvážna snaha o pokroky v genetickom inžinierstve je motivovaná vzdorom voči Bohu. Genesis 11:1-9 ukazuje, čo sa stane, keď sa stvorenie pokúsi povýšiť nad Stvoriteľa. Ľudia v 1. Mojžišovej 11 boli zjednotení, no neboli podriadení Bohu. V dôsledku toho Boh zastavil ich pokrok. Boh si určite uvedomoval, že so smerom, ktorým sa ľudia uberali, boli spojené určité nebezpečenstvá. Podobné varovanie máme v Rimanom 1:18-32. Boh tam opisuje jednotlivcov, ktorí sa tak zamilovali do stvorenia (v skutočnosti ho uctievali namiesto Stvoriteľa), že boli privedení do záhuby. Obava je, že genetické inžinierstvo by mohlo podporiť podobné motivácie a v konečnom dôsledku aj podobné výsledky.

Toto sú otázky a problémy, na ktoré v súčasnosti nemáme odpovede, ale sú to obavy a kresťania, ktorí sa pokúšajú osvojiť si pohľad na genetické inžinierstvo, by ich mali starostlivo zvážiť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký pohľad by mal mať kresťan na genetické inžinierstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries