settings icon
share icon
Otázka

Ako Pád ovplyvnil ľudstvo?

Odpoveď


„A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“ (Rímskym 5:12). Účinky Pádu sú početné a ďalekosiahle. Hriech ovplyvnil každý aspekt nášho bytia. Ovplyvnil naše životy na zemi a náš večný osud.

Jedným z bezprostredných účinkov pádu bolo, že ľudstvo bolo oddelené od Boha. V rajskej záhrade mali Adam a Eva dokonalé spoločenstvo s Bohom. Keď sa proti Nemu vzbúrili, toto spoločenstvo bolo prerušené. Uvedomili si svoj hriech a hanbili sa pred Ním. Skryli sa pred Ním (Genesis 3:8-10) a človek sa odvtedy skrýva pred Bohom. Len skrze Krista môže byť toto spoločenstvo obnovené, pretože v Ňom sme v Božích očiach rovnako spravodliví a bezhriešni, ako boli Adam a Eva predtým, než zhrešili. „Toho, ktorý nemal hriech, urobil Boh za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2. Kor. 5:21).

Kvôli Pádu sa smrť stala realitou a celé stvorenie jej podlieha. Všetci ľudia umierajú, všetky zvieratá umierajú, všetky rastliny umierajú. „Celé stvorenie stoná“ (Rimanom 8:22) a čaká na čas, keď sa Kristus vráti, aby ho oslobodil od následkov smrti. Kvôli hriechu je smrť nevyhnutnou realitou a nikto nie je voči nej imúnny. „Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ (Rimanom 6:23). Ešte horšie je, že ak zomrieme bez Krista, zažijeme večnú smrť.

Ďalším dôsledkom Pádu je, že ľudia stratili zo zreteľa účel, pre ktorý boli stvorení. Hlavným cieľom a najvyšším cieľom človeka v živote je oslavovať Boha a tešiť sa z neho navždy (Rimanom 11:36, 1. Korinťanom 6:20, 1. Korinťanom 10:31, Žalm 86:9). Preto je láska k Bohu jadrom každej morálky a dobra. Opakom je voľba seba ako najvyššieho. Sebectvo je podstatou Pádu a to, čo nasleduje, sú všetky ostatné zločiny proti Bohu. Hriech je vo všetkých smeroch obrátenie sa k sebe, čo sa potvrdzuje v tom, ako žijeme. Upozorňujeme na seba a na svoje dobré vlastnosti a úspechy. Minimalizujeme naše nedostatky. V živote hľadáme špeciálne priazne a príležitosti, pričom chceme extra výhody, ktoré nemá nikto iný. Sústreďujeme sa na svoje vlastné túžby a potreby, zatiaľ čo ignorujeme potreby iných. Stručne povedané, staviame sa na trón svojho života a uzurpujeme si Božiu rolu.

Keď sa Adam rozhodol vzbúriť proti svojmu Stvoriteľovi, stratil svoju nevinu, bol potrestaný fyzickou a duchovnou smrťou a jeho myseľ bola zatemnená hriechom, rovnako ako mysle jeho nástupcov. Apoštol Pavol povedal o pohanoch: „A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh napospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší.“ (Rimanom 1:28). Korinťanom povedal, že „V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha“ (2. Korinťanom 4:4). Ježiš povedal: „Prišiel som na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, nezostal v tme“ (Ján 12:46). Pavol pripomenul Efezanom: „Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom Pánovým“ (Efezanom 5:8). Účelom spasenia je „otvoriť oči [neveriacim] a odvrátiť ich od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu“ (Skutky 26:18).

Pád vyvolal v ľuďoch stav skazenosti. Pavol hovoril o tých, „ktorých svedomie je spálené“ (1. Timoteovi 4:2) a o tých, ktorých myseľ je duchovne zatemnená v dôsledku odmietnutia pravdy (Rimanom 1:21). V tomto stave je človek úplne neschopný robiť alebo si vybrať to, čo je Bohu prijateľné, iba ak z Božej milosti. „Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu — nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu; veď sa ani nemôže.“ (Rimanom 8:7).

Bez nadprirodzeného znovuzrodenia Duchom Svätým by všetci ľudia zostali vo svojom padlom stave. Ale vo svojej milosti, milosrdenstve a milujúcej láskavosti poslal Boh svojho Syna, aby zomrel na kríži a vzal trest za naše hriechy, zmieril nás s Bohom a umožnil nám večný život s Ním. To, čo bolo stratené pri páde, je znovu získané na kríži.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako Pád ovplyvnil ľudstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries