settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená byť duchovne mŕtvy?

Odpoveď


Byť duchovne mŕtvy znamená byť oddelený od Boha. Keď Adam zhrešil v Genesis 3:6, ohlásil smrť pre celé ľudstvo. Boží príkaz Adamovi a Eve bol, že nemôžu jesť zo stromu poznania dobra a zla. Prišiel s varovaním, že neposlušnosť bude mať za následok smrť: „Hospodin Boh prikázal človekovi: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.“ Výraz „určite zomrieš“ by sa dal doslovne preložiť ako „umierajúc zomrieš“. To znamená nepretržitý stav smrti, ktorý začal duchovnou smrťou, pokračuje počas života ako postupná degradácia tela a vyvrcholí fyzickou smrťou. Okamžitá duchovná smrť mala za následok Adamovo oddelenie od Boha. Jeho skrývanie sa pred Bohom (Genesis 3:8) demonštruje toto oddelenie, rovnako ako aj jeho pokus zvaliť vinu za hriech na ženu (Genesis 3:12).

Žiaľ, táto duchovná – a nakoniec aj fyzická – smrť sa neobmedzovala len na Adama a Evu. Adam ako zástupca ľudskej rasy priviedol do svojho hriechu celé ľudstvo. Pavol to objasňuje v Rimanom 5:12, keď nám hovorí, že hriech a smrť vstúpili do sveta a cez Adamov hriech sa rozšírili na všetkých ľudí. Navyše, Rimanom 6:23 hovorí, že odplatou za hriech je smrť; hriešnici musia zomrieť, pretože hriech nás oddeľuje od Boha. Akékoľvek oddelenie od Zdroja života je pre nás prirodzene smrťou.

Ale nie je to len dedičný hriech, ktorý spôsobuje duchovnú smrť; prispieva aj naša vlastná hriešnosť. Efezanom 2 učí, že pred spasením sme boli „mŕtvi“ v prestúpeniach a hriechoch (verš 1). Hovorí sa tam o duchovnej smrti, pretože pred spasením sme boli fyzicky stále „živí“. Kým sme boli v tomto duchovne „mŕtvom“ stave, Boh nás zachránil (verš 5, pozri tiež Rimanom 5:8). Kolosanom 2:13 opakuje túto pravdu: „Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy,“.

Kým sme mŕtvi v hriechu, nie sme úplne schopní dôverovať Bohu alebo Jeho Slovu. Ježiš opakovane tvrdí, že sme bez Neho bezmocní (Ján 15:5) a že k Nemu nemôžeme prísť bez toho, aby nám to Boh umožnil (Ján 6:44). Pavol v Rimanom 8 učí, že naša prirodzená myseľ sa nemôže podriadiť Bohu, ani sa Mu páčiť (verše 7-8). V našom padlom stave nie sme schopní ani len pochopiť veci Božie (1. Kor. 2:14).

Boží čin, ktorým nás oživuje z duchovnej smrti, sa nazýva znovuzrodenie. Znovuzrodenie sa deje iba skrze Ducha Svätého a smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Keď sme znovuzrodení, sme oživení spolu s Kristom (Efezanom 2:5) a obnovení Duchom Svätým (Títovi 3:5). Je to ako druhýkrát sa narodiť, ako Ježiš učil Nikodéma v Jánovi 3:3-7. Keď nás Boh oživil, nikdy skutočne nezomrieme – máme večný život. Ježiš často hovoril, že veriť v Neho znamená mať večný život (Ján 3:16 a 36, 17:3).

Hriech vedie k smrti. Jediný spôsob, ako uniknúť tejto smrti, je prísť k Ježišovi skrze vieru, pritiahnutý Duchom Svätým. Viera v Krista vedie k duchovnému životu a napokon k večnému životu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená byť duchovne mŕtvy?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries