settings icon
share icon
Otázka

Čo je to srdce?

Odpoveď


Najprv uvedieme to, čo je zrejmé: tento článok nie je o srdci, ako životne dôležitom orgáne, svale, ktorý pumpuje krv do celého tela. Ani sa tento článok netýka romantických, filozofických alebo literárnych definícií.

Namiesto toho sa zameriame na to, čo Biblia hovorí o srdci. Biblia spomína ľudské srdce takmer 300-krát. V podstate hovorí toto: srdce je tá duchovná časť nás, kde prebývajú naše emócie a túžby.

Predtým, ako sa pozrieme na ľudské srdce, spomenieme, že keďže Boh má emócie a túžby, dá sa povedať, že aj on má „srdce“. Máme srdce, pretože ho má Boh. Dávid bol muž podľa Božieho srdca: „Našiel som Dávida, syna Izaja, muža podľa svojho srdca,ktorý vždy bude plniť moju vôľu.“ (Skutky 13:22). A Boh žehná svojmu ľudu vodcov, ktorí poznajú a nasledujú jeho srdce (1. Samuelova 2:35, Jeremiáš 3:15).

Ľudské srdce je vo svojom prirodzenom stave zlé, zradné a klamlivé. Jeremiáš 17:9 hovorí: „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?“ Inými slovami, Pád nás zasiahol na najhlbšej úrovni; naša myseľ, emócie a túžby boli poškvrnené hriechom – a my si ani neuvedomujeme, aký je tento problém všadeprítomný.

Možno my nerozumieme svojmu vlastnému srdcu, ale Boh áno. „Pozná tajomstvá srdca“ (Žalm 44:22; pozri tiež 1. Korinťanom 14:25). „Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človekovi.“ (Ján 2:24-25). Na základe svojho poznania srdca môže Boh spravodlivo súdiť: „Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“ (Jeremiáš 17: 10).

Ježiš poukázal na úpadok nášho srdca v Markovi 7:21-23: „Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka.“ Náš najväčší problém nie je vonkajší, ale vnútorný, každý z nás má problém so srdcom.

Aby bol človek spasený, musí sa zmeniť srdce. Toto sa deje iba Božou mocou ako odpoveď na vieru. „Srdcom sa verí na spravodlivosť“ (Rimanom 10:10). Vo svojej milosti môže Boh v nás stvoriť nové srdce (Žalm 51:12, Ezechiel 36:26). Sľubuje, že „oživí srdce skrúšených“ (Izaiáš 57:15).

Božie dielo stvorenia nového srdca v nás zahŕňa testovanie našich sŕdc (Žalm 17:3, 5. Mojžišova 8:2) a napĺňanie našich sŕdc novými myšlienkami, novou múdrosťou a novými túžbami (Nehemiáš 7:5, 1. Kráľov 10:24, 2. Korinťanom 8:16).

Srdce je jadrom našej bytosti a Biblia kladie veľký dôraz na to, aby sme si udržali čisté srdce: „Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.“ (Príslovia 4:23).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to srdce?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries