settings icon
share icon
Otázka

Sú všetci ľudia Božími deťmi alebo iba kresťania?

Odpoveď


Biblia jasne hovorí, že všetci ľudia sú Božím stvorením (Kološanom 1:16) a že Boh miluje celý svet (Jan 3:16), ale iba tí, ktorí sú znovuzrodení sú deťmi Božími (Jan 1:12, 11:52, Rimanom 8:16, 1. Janova 3:1-10).

V Písme zatratení nikdy nie sú pomenovaní deťmi Božími. Efežanom 2:3 hovorí, že skôr než sme boli spasení, boli sme „od prírody deťmi hnevu“. Rimanom 9:8 hovorí: „nie deti podľa tela sú deťmi Božími, ale deti podľa zasľúbenia sú počítané za potomstvo (Abrahámovo).“ Namiesto toho, aby sme sa rodili ako deti Božie, my sa rodíme v hriechu, ktorý nás oddeľuje od Boha a vyrovnáva nás so Satanom ako Božím nepriateľom (Jakub 4:4; 1. Jánova 3:8). Ježiš hovorí: „Keby Boh bol vaším Otcom, milovali by ste ma; veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam (z Boha). Lebo neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal.“ (Jan 8:42). Potom neskôr Ježiš hovorí farizejom: „Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť.“ (Jan 8:44). Fakt, že tí, ktorí nie sú spasení, nie sú ani deťmi Božími sa tiež spomína v 1. Jánovej 3:10: „Podľa toho poznať deti Božie a deti diablove: ktokoľvek nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje brata.“

Deťmi Božími sa stávame, keď sa znovuzrodíme, lebo vtedy sme prijatí do Božej rodiny skrze náš vzťah s Ježišom Kristom (Galaťanom 4:5-6, Efežanom 1:5). Toto jasne vidno z verša Rimanom 8:14-17: „Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče! A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení.“ Tí, ktorí sú spasení sú „synovia Boží v Kristu Ježišovi“ (Galaťanom 3:26), pretože Boh „nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista“ (Efezanom 1:5).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Sú všetci ľudia Božími deťmi alebo iba kresťania?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries