settings icon
share icon
Otázka

Majú ľudia slobodnú vôľu?

Odpoveď


Ak „sloboná vôľa“ znamená to, že Boh dáva ľuďom možnosť, aby robili rozhodnutia, ktoré budú vplývať na ich osud, tak áno, ľudia majú slobodnú vôľu. Hriešna prirodzenosť celého sveta je následkom slobodnej vôle Adama a Evy. Boh stvoril človeka na svoj obraz a to zahŕňa aj možnosť rozhodovania.

Avšak, slobodná vôľa neznamená, že človečenstvo môže robiť, čo chce. Naše voľby sú obmädzené našimi prirodzenými možnosťami. Napríklad, človek sa môže rozhodnúť, či prejde po moste alebo nie; to, čo sa nemôže rozhodnuť, je že preletí ponad most – jeho prirodzená možnosť mu prekáža, aby letel. Takisto, človek sa nemôže rozhodnuť byť spravodlivý – jeho hriech mu prekáža v tom (Rimanom 3:23). Takže, slobodná vôľa je obmädzená našimi možnosťami.

Toto obmedzenie neznižuje našu zodpovednosť. Biblia nielen že hovorí, že máme možnosť si zvoliť, ale máme zodpovednosť vybrať si múdre. V Starom zákone si Boh vyvolil národ (Izraelcov), a predsa si jednotlivci odmietli zvoliť poslušnosť voči Bohu. A tiež jednotlivci, ktorí nepatrili do izraelského národa si mohli zvoliť nasledovať Boha (Rut, Racháb).

V Novom zákone sa hriešnikom hovorí, aby činili pokánie a verili (Matúš 3:2; 4:17; Skutky 3:19; 1. Jánova 3:23). Každé pozvanie na pokánie je pozvanie si zvoliť. Pozvanie ľudí, aby verili zahŕňa to, že poslucháč sa može rozhodnúť, či poslúchne.

Ježiš vedel problém niektorých neveriacich, keď im povedal: „Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.“ (Ján 5:40). Je jasné, že mohli prísť, keby to chceli; ich problém bol, že to odmietli. „Čo človek seje, to bude žať.“ (Galaťanom 6:7) a tí, ktorí nedosiahli spasenie sú „bez výhovorky“ (Rimanom 1:20-21).

Ale ako si človek, ktorý je vo svojej prírodzenosti hriešny, môže zvoliť niečo, čo je dobré? Je to iba skrze milosť a silu Božiu, že slobodná vôľa sa naozaj stane „slobodná“ v zmysle, že sme schopní zvoliť si spasenie (Ján 15:16). Svätý Duch je ten, ktorý pracuje v nás a mení nás (Ján 1:12-13) a dáva nám novú prírodzenosť „stvorenú podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy“ (Efezanom 4:24). Spasenie je Božie dielo. Ale naše pohnútky, žiadosti a skutky sú dobrovoľné a sme za ne zodpovední.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Majú ľudia slobodnú vôľu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries