settings icon
share icon
Otázka

Existuje nejaká veková hranica, koľko človek môže žiť?

Odpoveď


Mnohí ľudia chápu verš v 1. Mojžišovej 6:3 ako 120-ročnú vekovú hranicu. „Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov.“ Napriek tomu, 1. Mojžišova, kapitola 11 hovorí o niektorých ľuďoch, ktorí žili dlhšie ako 120 rokov. Výsledok tohto všetkého je, že niektorí vysvetľujú 1. Mojžišovu 6:3 ako všeobecné pravidlo, že ľudia nebudú žiť dlhšie ako 120 rokov. Po potope sa životný vek ľudí začal rýchlo skracovať (porovnajte kapitoly 5 a 11 v 1. Mojžišovej). Od toho času málo ľudí žilo dlhšie ako 120 rokov.

Druhé vysvetlenie tohto verša, ktoré sa zdá byť pravdepodobnejšie je, že Boh vyhlásil, že potopa príde na zem po 120 rokoch odo dňa objavenia potopy. Duch Hospodinov nebude prebývať v človeku naveky vlastne znamená, že človečenstvo bude zničené v potope. Niektorí popierajú toto tvrdenie na základe faktov, že Boh rozkázal Noáchovi, aby postavil koráb, keď mal 500 rokov (1. Mojžišova 5:32) a potopa prišla, keď mal Noách 600 rokov (1. Mojžišova 7:6), čo znamená, že uplynulo iba 100 rokov a nie 120. Predsa nie je určená presná doba, kedy Boh vyhlásil, že príde potopa na zem v 1. Mojžišovej 6:3. Ďalej, 1. Mojžišova 5:32 sa nevzťahuje na čas, keď Boh rozkázal Noáchovi, aby postavil koráb, ale na čas, keď Noách dostal svojich troch synov. Je celkom možné, že Boh určil, že sa potopa uskutoční o 120 rokov a počkal, kým rozkáže Noáchovi, aby vystaval koráb. Akokoľvek, 100 rokov medzi 1. Mojžišovou 5:32 nie je v rozpore so 120 rokov spomenutých v 1. Mojžišovej 6:3.

Niekoľko storočí po potope Mojžiš hovorí: „Čas nášho života je sedemdesiat, pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha, strasť; on rýchlo prejde, a my odletíme.“ (Žalm 90:10). Ani 1. Mojžišova 6:3 a ani Žalm 90:10 nie sú Bohom stanovené pravidlá životného veku človeka. 1. Mojžišova 6:3 podáva iba časové obdobie, počas ktorého má prísť potopa. Žalm 90:10 iba vyhlasuje všeobecné pravidlo, že ľudia žijú 70 až 80 rokov (ktoré platí i dnes).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Existuje nejaká veková hranica, koľko človek môže žiť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries