settings icon
share icon
Otázka

Aký je rozdiel medzi dušou a duchom človeka?

Odpoveď


Duša a duch sú dve hlavné nemateriálne stránky, ktoré Písmo pripisuje ľuďom. Môže byť mätúce, keď sa snažíme urobiť presný rozdiel medzi týmito dvoma. Slovo „duch“ poukazuje iba na nemateriálnu stránku ľudí. Človek má ducha, ale nie je duchom. Avšak v Písme sa hovorí iba o veriacich, ako tých, ktorí sú duchovne na živí (1 Korintským 2:11; Židom 4:12; Jakub 2:26), kým neveriaci sú duchovne mŕtvi (Efezským 2:1-5; Kolosenským 2:13). V Pavlových spisoch bolo duchovno kľúčové pre život veriaceho (1 Korintským 2:14; 3:1; Efezským 1:3; 5:19; Kolosenským 1:9; 3:16). Duch je základnou súčasťou pre ľudstvo, ktorá nám umožňuje mať intímny vzťah s Bohom. Kedykoľvek je slovo „duch“ použité, vždy odkazuje na nemateriálnu časť človeka, ktorá „spája“ s Bohom, ktorý je duch (Ján 4:24).

Slovo „duša“ môže odkazovať na obe, nemateriálne i materiálne stránky ľudí. V predošlom prípade ľudia majú ducha, no v tomto prípade ľudia sú dušami. V tom najzákladnejšom slova zmysle, slovo „duša“ znamená „život“. Avšak, za týmto základným významom Biblia hovorí o duši v mnohých kontextoch. Jedným z nich je ľudská dychtivosť hrešiť (Lukáš 12:26). Ľudia sú vo svojej prirodzenosti zlí a ako výsledok toho naše duše sú poškvrnené. Podstata duše ako života je odstránená vo chvíli fyzickej smrti (Genesis 35:18; Jeremiáš 15:2). Duša, spolu s duchom, je ústredná v mnohých duchovných a emočných skúsenostiach (Jób 30:25; Žalm 43:5; Jeremiáš 13:17). Kedykoľvek je použité slovo „duša“, tak to môže odkazovať na celú osobu, či už živú, alebo po smrti.

Duša a duch sú navzájom prepojené, ale rozdeliteľné (Židom 4:12). Duša je podstatou ľudského bytia; je to kým sme. Duch je tá stránka ľudstva, ktorá nás prepája s Bohom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je rozdiel medzi dušou a duchom človeka?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries