settings icon
share icon

Tongasoa eto amin’ny takelaka Malagasin’ny www.GotQuestions.org!

Valim-panontaniana momba ny Baiboly

Mialatsiny raha tsy afaka mamaly fanontaniana apetraka amin’ny teny Malagasy amin'izao fotoana izao. Raha mahay mamaky sy manoratra teny Anglisy ianao dia azonao atao ny mametraka fanontaniana amin’ny - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ireto manaraka ireto ny lisitry ny pejy voadika amin’ny teny Malagasy:Ny Vaovao Mahafaly

Nahazo fiainana mandrakizay?

Nahazo famelan-keloka? Ahoana no ahazoako famelan-keloka avy amin’Andriamanitra?

Inona ny hevitry ny hoe manaiky an’I Jesosy ho mpamonjy manokana?

Inona ny rafi-pamonjena / lalan’ny famonjena?

Inona no atao hoe Kristianina?

Inona ny hevitr'izany hoe Krisitiana nateraka indray?

Inona avy ireo zava-dehibe efatra momba ny fiainana ara-panahy?

Ahoana no hamerenako ny fifandraisako amin'Andriamanitra?

Jesosy irery ve no lalana makany an-danitra?

Ahoana no ahazoako antoka fa ho any an-danitra aho rehefa maty?

Misy fiainana ve aorian'ny fahafatesana?

Inona ny antokom-pivavahana mety amiko?

Inona ny lalan'ny Romana ho amin'ny famonjena?

Inona ny atao hoe vavaky ny mpanota?

Avy nametraka ny finoako tamin’I Jesosy aho… inona ny manaraka?Fanontaniana lehibe

Misy ve Andriamanitra? Misy porofo manamarina ny fisian’Andriamanitra ve?

Iza moa i Jesosy Kristy?

Andriamanitra ve Jesosy? Efa nilaza ny tenany ho Andriamanitra ve Jesosy?

Inona avy ireo toetra mampiavaka an'Andriamanitra? Ohatran'iza Andriamanitra?

Tenin'Andriamanitra marina ve ny Baiboly?

Inona no maha Kristiana ary inona no inoan'ny Kristiana?

Tena misy ve Andriamanitra? Ahoana no ahazoako antoka fa tena misy Andriamanitra?

Inona marina ny antom-pisiana?

Mila mankatoa ny lalànan'ny Testamenta Taloha ve ny Kristiana?

Ara-tsoratra masina ve ny maha Andriamanitra an'i Kristy?

Ampy ho amin'ny famonjena ve ny finoana sa mila arahana asa?

Iza moa ny Fanahy Masina?

Ahoana no hamantarako ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Inona no hambaran'ny Baiboly momba ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra?

Ahoana no handreseko ny fahotana amin'ny maha Kristiana ahy?

Inona no antony tsy hamonoana tena?FAQ

Inona no mitranga aorian'ny fahafatesana?

Inona no ambaran'ny Baiboly mikasika ny fisotroana toaka/divay? Manota ve ny Kristiana misotro toaka/divay?

Iza no vadin'i Kaina? Anabavin’i Kaina ihany ve ny vadiny?

Inona no maha zava-dehibe ny fanaovana batisa ny Kristiana?

Inona no ambaran'ny Baiboly mikasika ny fanomezana ny ampahafolony?

Inona no ambaran'ny Baiboly mikasika ny dinôzoro? Misy filazana momba ny dinôzoro ve ao amin'ny Baiboly?

Inona no ambaran'ny Baiboly mikasika ny fisaraham-panambadiana sy ny fanambadiana aorian'ny fisarahana?

Ara-tsoratra Masina ve ny fahazoana antoka mandrakizay?

Fahotana ve ny miloka? Inona no ambaran'ny Baiboly mikasika ny filokana?

Inona no ambaran'ny Soratra Masina mikasika ny sodomia? Fahotana ve ny sodomia?

Inona no ambaran’ny Baiboly mikasika ny fanambadian'olona roa samy hafa firenena?

Taiza Jesosy nandritra ny telo andro manelanelana ny nahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty?

Fahotana ve ny manao masturbation araka izay ambaran'ny Baiboly?

Rehefa voavonjy ve dia voavonjy mandrakizay?

Makany an-danitra ve ny biby? Manana fanahy ve ny biby?

Inona no ambaran'ny Baiboly mikasika ny firaisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana?

Inona no atao hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra?

Ahoana ny fomba fijery Kristiana manoloana ny famonoan-tena? Inona no ambaran'ny Baiboly mikasika ny famonoan-tena?

Inona no hambaran'ny Baiboly mikasika ny tombokavatsa sy ny kavina amin'ny vatana

Inona no ampianarin'ny Baiboly mikasika ny Telo Izay Iray?

Vehivavy mpitandrina/mpitory teny? Inona no ambaran'ny Baiboly mikasika ny vehivay manao asan'Andriamanitra?Valim-panontaniana momba ny Baiboly
© Copyright Got Questions Ministries