Pitanja o Molitvi


Šta je grešnička molitva?

Zašto se moliti?

Da li je zajednička molitva važna? Da li zajednička molitva ima više sile nego kad se neko moli sam?

Šta je molitva Gospodnja i da li treba da je molimo?

Šta to znači da moliti se u Isusovo ime?

Kako mogu da dobijem odgovor na svoje molitve od Boga?

Da li je prihvatljivo iznova se moliti za istu stvar, ili to treba da tražimo samo jednom?

Kako je molitva komunikacija sa Bogom?

Šta je zastupnička molitva?

Šta je sila molitve?

Šta znači moliti se bez prestanka?

Koja je povezanost između molitve i posta?

Koje su prepreke za djelotvornu molitvu?

Šta je molivena šetnja? Da li je biblijski ići u molitvenu šetnju?

Šta je molitva u Duhu?

Kako mogu biti siguran da se molim po Božijoj volji?

Koji je ispravan način molitve?

Molitva u sebi – da li je to biblijski?

Kome treba da se molimo, Ocu, Sinu ili Duhu Svetome?


Vrati se na bosansku stranu
Pitanja o Molitvi