settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da postanem molitveni ratnik?

Odgovor


Iako se izraz "molitveni ratnik" ne nalazi u Pismu, pod tim se smatra kršćanin koji se moli neprestano i djelotvorno za druge, na način na koji Biblija naučava o molitvi. Stoga, molitveni ratnici se mole Bogu Ocu (Matej 6:9) u sili Duha Svetog (Efežanima 3:16; Juda 1:20) i u Isusovo ime (Ivan 14:13). Biti borac u molitvi znači uključiti se u duhovnu borbu i boriti dobru borbu vjere, noseći sve oružje Božije, kao i "svakom molitvom i prošnjom moliti se u Duhu u svako vrijeme" (Efežanima 6:10-18).

I dok bi svi kršćani trebalo da budu molitveni ratnici, postoje ljudi koji osjećaju da imaju posebnu i jedinstvenu sposobnost da se mole i da ih je Bog pozvao na molitvu kao u posebnu službu. Biblija nigdje ne navodi da određeni ljudi treba da se mole češće, marljivije ili djelotvornije nego drugi kršćani, ali postoje marljivi molioci koji su poznati po svom naglašavanju molitve. Pavle zapovijeda "da se vrše moljenja, molitve, preklinjanja, iskazi zahvalnosti, za sve ljude" (1. Timoteju 2:1) i ne kaže ništa što bi moglo da ukazuje na to da su neki ljudi izuzeti od toga. Svi Kristovi vjernici imaju Duha Svetog koji nam pomaže da iskomuniciramo svoje molitvene potrebe (Rimljanima 8:26-27). Svi vjernici treba da se mole u Isusovo ime, što znači da je Isus Krist naš Gospod i Spasitelj, da mu vjerujemo vezano za sve, uključujući Njegovo zastupništvo za nas pred Ocem u svemu, i da živimo i molimo se prema Božijoj volji. Molitva u Isusovo ime ne znači samo dodati "u Isusovo ime" molitvi. To znači moliti se u pokornosti Njegovoj volji.

Kao molitveni ratnici, mi se radujemo u svim stvarima i imamo duh zahvalnosti za ono što Bog čini u našim i u životima drugih, a naš sopstveni duh raste dan za danom kako shvatamo veličinu blagoslova koji imamo. Znamo sa sigurnošću da Bog daje dah koji smo upravi udahnuli (Izaija 42:5); da nam je oprostio prošle, sadašnje i buduće grijehe (1. Ivanova 2:12); da nas voli vječnom ljubavlju (Efežanima 2:4-7); i da imamo mjesto na nebu sa svojim Gospodom (1. Petrova 1:3-5). Naša srca su, dakle, ispunjena radošću i mirom i preplavljena su ljubavlju prema Bogu, i želimo da i drugi imaju ovu istu ljubav, radost i mir. Prema tome, radimo za njih moleći se.

Djelotvorna molitva je zaista rad. Moramo da naučimo kako da hodamo sa Bogom, tako da dnevno razmišljamo o Njemu i Njegovim putevima, kako bismo postali sve ponizniji, što je od suštinskog značaja za djelotvornu molitvu (2. Ljetopisa 7:13-15). Također dnevno pažljivo proučavamo Pismo, da bismo naučili šta je ono što je ugodno Bogu, i, prema tome, šta sačinjava prihvatljivu molitvu. Saznajemo da treba da uklonimo prepreke za molitvu (Marko 11:25; 1. Petrova 3:7; 1. Ivanova 3:21-22) i da ne žalostimo Duha Božijeg (Efežanima 4:30-32). Saznajemo da smo u duhovnoj borbi sa Sotonom, tako da moramo da se molimo za sopstveno duhovno stanje, kako bismo dobili snagu i fokusirali se na molitvu za druge (Efežanima 6:12-18).

Molitveni ratnici imaju srce za Boga, srce za molitvu, srce za ljude i srce za Kristovu crkvu. Prema tome, molimo se bez prestanka i vjerujemo da Bog odgovara svaku molitvu prema svojoj savršenoj volji i u Njegovo savršeno vrijeme.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako mogu da postanem molitveni ratnik?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries