settings icon
share icon
Pitanje

Šta je molitva u Duhu?

Odgovor


Molitva u Duhu se u Pismu spominje tri puta. Prva Korinćanima 14:15 kaže: “Što dakle? Molit ću se duhom, a molit ću se i umom; pjevat ću hvalu duhom, a pjevat ću i umom”. Efežanima 6:18 kaže: “Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme i uz to bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete”. Juda 20 kaže: “A vi, ljubljeni, izgrađujte sebe svojom presvetom vjerom i molite se u Duhu Svetome!”. Dakle, šta zaista znači moliti se u Duhu?

Grčka riječ koja je prevedena kao “molitva u” može imati nekoliko različitih značenja. To može da znači “preko”, “s pomoću”, “u sferi” i “u povezanosti sa”. Molitva u Duhu se ne odnosi na riječi koje koristimo, nego na način na koji se molimo. Molitva u Duhu je molitva prema Njegovom vođstvu. To je molitva za stvari za koje nas Duh navodi da se molimo. Rimljani 8:26 nam govore: “A tako nam i Duh pomaže u našoj slabosti; jer ne znamo za što ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem”.

Neki, bazirano na 1. Korinćanima 14:15, izjednačuju molitvu u Duhu sa molitvom u jezicima. Kad govori o daru jezika, Pavle pominje “molitvu duhom”. Prva Korinćanima 14:14 tvrdi da kad se neko moli u jezicima, ne zna šta govori, jer govori jezikom koji ne razumije. Dalje, niko ne može razumjeti šta je rečeno, osim ako neko ne protumači (1. Korinćanima 14:27-28). U Efežanima 6:18, Pavle nas poučava: “Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme”. Kako da se molimo svakom molitvom i prošnjom i da se molimo za svete, ako niko, uključujući i osobu koja se moli, ne razumije ono što je rečeno? Stoga, molitva u Duhu bi trebalo da se shvati kao molitva u sili Duha, vođena Duhom i prema Njegovoj volji, a ne kao molitva u jezicima.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je molitva u Duhu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries