Kako mogu da dobijem odgovor na svoje molitve od Boga?Pitanje: Kako mogu da dobijem odgovor na svoje molitve od Boga?

Odgovor:
Mnogi ljudi vjeruju da je odgovorena molitva kad Bog daje saglasnost sa molitvenim zahtjevom koji je donešen pred Njega. Ako molitveni zahtjev nije uslišen, to se shvata kao “neodgovorena” molitva. Međutim, ovo je neispravno razumijevanje molitve. Bog odgovara na svaku molitvu koja se donosi pred Njega. Ponekad je Njegov odgovor “ne”, ili “čekaj”. Bog obećava da će ispuniti naše molitve samo onda kada je ono što tražimo u skladu sa Njegovom voljom. “Ovo je sinovsko pouzdanje koje imamo u nj da nas uslušava ako što molimo po njegovoj volji. A ako znamo da nas uslišava što god ga molimo, znamo da već posjedujemo ono što smo ga molili.” (1. Ivanova 5:14-15)

Šta to znači moliti se u skladu sa Božijom voljom? Molitva u skladu sa Božijom voljom je molitva za stvari koje poštuju i proslavljaju Boga i/ili molitva za stvari za koje Biblija jasno otkriva da su Njegova volja za nas da ih imamo. Ako se molimo za nešto što ne proslavlja Boga ili nije Njegova volja za naše živote, Bog nam neće dati to što tražimo. Kako možemo znati šta je Božija volja? Bog obećava da će da nam da mudrost kada je zatražimo. Jakov 1:5 objavljuje: “Ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje obilno i bez prigovora, i dat će mu je.” Dobro mjesto za početak je 1. Solunjanima 5:12-24, gdje se navodi dosta stvari koje su Božija volja za nas. Što bolje razumijemo Božiju riječ, bolje ćemo znati za šta da se molimo (Ivan 15:7). Što bolje znamo za šta da se molimo, Bog će češće odgovoriti “da” našim zahtjevima.Vrati se na bosansku stranuKako mogu da dobijem odgovor na svoje molitve od Boga?