settings icon
share icon
Pitanje

Šta je molitveni lavirint? Da li su molitveni lavirinti biblijski?

Odgovor


Lavirint je put koji vodi, kružnim smjerom, do centra zamršenog dizajna i ponovo nazad napolje. Put lavirinta je jednosmjeran; to znači da ima samo jednu stazu. Za razliku od staza dizajniranih da vode u zbrku, putem lavirinta je lako ići i nemoguće se izgubiti u njemu.

Molitveni lavirint je onaj koji se koristi za to da nam bude lakše da se molimo, razmišljamo, duhovno obnovimo i/ili da se ujedinimo. Najpoznatiji molitveni lavirinti danas uključuju onaj drevni u katedrali Chartera u Francuskoj, jedan u katedrali Duomo di Siene, u Toskani; i dva koja je sačuvala Katedrala milosti, episkopska crkva u San Francisku. I dok se molitveni lavirinti vijekovima koriste u katoličkim katedralama, oni ponovo postaju popularni u zadnjoj deceniji, posebno unutar pokreta Emergent church, kao i među New Age i neo-paganskim grupama.

Lavirinte su koristile mnoge razne kulture najmanje 3500 godina. Dokazi drevnih lavirinata postoje na Kreti, u Egiptu, Italiji, Skandinaviji i Južnoj Americi. Oni su imali ono što se obično naziva "klasičnim" dizajnom od sedam prstenova, ili krugova. Bili su nesumnjivo paganski po funkciji: mnogi od njih su bili posvećeni boginjama i koristili su se pri ritualnim plesovima. Hopi indijanci su vidjeli lavirint kao simbol Majke Zemlje, a stotine njih, napravljenih od kamena, duž skandinavske obale, su se koristili kao magične zamke za vilenjake i zle vjetrove, kako bi se osiguralo sigurno ribarenje.

U Srednjem vijeku je Katolička crkva prilagodila lavirint za svoju sopstvenu svrhu unutar katedrala. Klasični oblik je ustupio mjesto zamršenijem dizajnu od 11 krugova unutar 4 kvadranta, obično nazvanom "srednjovjekovnim". Unutar katolicizma, lavirint je mogao da simbolizuje nekoliko stvari: težak i krivudav put do Boga, mistično uzdizanje ka spasenju i prosvjetljenju, ili čak hodočašće u Jerusalim za one koji nisu mogli da idu na taj put.

Moderno "ponovo otkrivanje" lavirinta i njegove upotrebe u crkvenom okruženju se uzdiže u grupama kao što su The Labyrinth Society i Veriditas, svjetski rasprostranjen projekat lavirinta. Prema njima, on je "božanski otisak", "mistična tradicija", "sveti put" i "sveti prolaz". Svrha koju navodi Veriditas je "transformisati ljudski duh", koristeći "iskustvo lavirinta kao ličnu praksu za iscjeljenje i rast, sredstvo za izgradnju zajednice, posrednika za svjetski mir i metaforu za procvat Duha u našim životima" (sa zvanične Veriditas internet stranice).

Prema Veriditasu, hod u molitvenom lavirintu uključuje 3 faze: pročišćavanje (oslobađanje), prosvjetljenje (primanje) i ujedinjenje (vraćanje). Pročišćavanje se događa dok se neko pomjera prema centru lavirinta. Tokom te faze, osoba skida brige i smetnje života i otvara svoje srce i um. Prosvjetljenje nastupa u centru; to je vrijeme da se "primi ono što je tu za tebe" molitvom i meditacijom. Ujedinjenje se događa kada neko izlazi iz lavirinta i povlači za sobom "priključivanje Bogu, tvojoj većoj sili, ili sili iscjeljenja koja djeluje u svijetu".

Zagovornici molitvenog lavirinta govore o korištenju istog da bi neko postao prosvijetljen, usklađen sa univerzumom i sve više i više poznavao svoje Ja, time ostvarujući do kraja djelovanje duše. Neki, kao što je Dr. Lauren Artress, predsjednica Veriditasa, također govori o "mnogim nivoima svijesti" koji dotiču obožavaoca u lavirintu, uključujući to da je on "jedan od onih hodočasnika koji su hodočastili u ranim vremenima. Osjećaj je kao da ste u drugom vremenu; kao da se ne odigrava u ovom životu" (iz intervjua sa Dr. Lauren Artress na zvaničnoj Veriditas internet stranici).

Vjerovatno kao povratak starom obožavanju božica, mnogi molitveni lavirinti sadržavaju ženske simbole u centru. Dr. Artress prepoznaje simbolizam i govori veoma otvoreno o povezanosti sa "svetom ženstvenošću" u lavirintu, kao i o potrebi da se Bog vidi i kao "on" i kao "ona".

Da li su molitveni lavirinti biblijski? Ne, nisu. Ne samo da se nigdje ne spominju u Bibliji, nego se i suprotstavljaju nekim biblijskim principima u slavljenju i molitvi.

1) Bog traži one koji će ga slaviti u duhu i istini (Ivan 4:24; Filipljanima 3:3; Psalam 29:2). Zagovornici molitvenog lavirinta govore o "slavljenju tijelom" i cilju da se u to uključi svih pet čula. Ali slavljenje tijelom nije biblijski koncept. Mi živimo po vjeri, ne po gledanju, i ono nije senzualna, fizička aktivnost; ono je stvar srca, izražena u davanju slave i služenju Bogu. Za Novozavjetnog vjernika, slavljenje nema ništa sa spoljašnjim ritualima, kao što je paljenje svijeća, klečanje pred oltarom ili hodanje ukrug.

2) Molitva ne smije da postane ritualna (Matej 6:5-8). Dr. Artress kaže da "ritual hrani dušu" i preporučuje ponavljanje redovnih putovanja kroz lavirint. Da je ritual zaista hrana za dušu, Farizeji Isusovih dana bi bili najuhranjenije žive duše – na kraju krajeva, njihov religijski sistem obiluje ritualima i tradicijom. Ipak, Isus ih je ukorio više nego jednom za mrtvilo i licemjerje njihove religije (Matej 15:3; Mark 7:6-13).

3) Svaki vjernik ima Kristov um (1. Korinćanima 2:16). Mnogi koji hodaju kroz molitveni lavirint traže poseban uvid, novo otkrivenje, ili otkrivanje "Boga koji je unutar njih". Ovakva naglašavanja misticizma i ezoteričnog znanja su opasno bliska shvatanjima gnosticizma i New Age-a. Kršćanin nema potrebu za mističnim iskustvom ili vanbiblijskim otkrivenjem: "Ali vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve" (1. Ivanova 2:20).

4) Bog je blizu svih onih koji ga prizivaju u istini (Psalam 145:18; Djela 17:27). Nijedan ritual, uključujući i hod u lavirintu, ne može nikoga približiti Njemu. Isus je put (Ivan 14:6). Pokajanje i vjera je ono što je potrebno (Djela 20:21).

5) Biblija je dovoljna da bi kršćanin bio svet, mudar i u potpunosti opremljen za djelo u ovom svijetu (2. Timoteju 3:15-17). Reći da, kako bismo otkrili pravu silu, moramo da joj dodamo misticizam ili tradiciju, znači omalovažiti Božiju Riječ i rad Duha kroz nju.

Historijski, lavirinti imaju korijen u paganizmu i pripojeni su katolicizmu. Sada ih promoviše Emergent Church i ostali koji traže slobodnu duhovnost izvan Biblije. Pavlovo upozorenje crkvi bi trebalo da bude dovoljno da nam zadrži fokus na Isusu i da nas čuva od praznih rituala: "Pazite, da vas tko ne pokvari mudrovanjem i ispraznom prijevarom po predaji ljudi, po počelima svijeta, a ne po Kristu" (Kološanima 2:8).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je molitveni lavirint? Da li su molitveni lavirinti biblijski?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries