settings icon
share icon
Pitanje

Šta je proročka molitva?

Odgovor


Kao i drugi aspekti "molitvenog pokreta" kao što je natapajuća molitva, proročka molitva – ili proročko zastupanje – je nebiblijska praksa koja molitvi pripisuje silu i privilegiju koje nemaju temelj u Pismu.

Oni koji praktikuju proročku molitvu vjeruju da mole same Božije riječi u svijet. Ovaj vid molitve koriste samozvani "proroci" koji vjeruju da mogu da daju poruku direktno sa Božijeg trona, pa prema tome djeluju kao provodnici Njegove Riječi, što njihove molitve čini "proročkim". Ali Biblija nam kaže da je biblijski kanon zaokružen (Otkrivenje 22:18). To znači da Bog ne daje nova otkrivenja takozvanim prorocima danas. On je govorio kroz svoju Riječ, a naš zadatak je "da se borimo za vjeru, koja je jedanput zauvijek predana svetima" (Juda 1:3). Mi ne treba da tražimo druga otkrivenja od Boga.

Proročka molitva se obično opisuje kao djelo zapovijedanja da se Božija "proročka vizija" ostvari na zemlji, čiji je rezultat ostvarenje Njegove volje. Ova molitvu naučavaju neke karizmatičke službe kao način da se donese Božiji sud na svijet i proširi Božije kraljevstvo. Ona je usmjerena na pojedince, tako da oni ispune njenu "proročku svrhu" (njihovo služenje u Božijem planu), i na svijet uopšte, tako da se Njegove želje ispune na zemlji. Ali Isusova molitva u Mateju 6 nas uči da se podčinimo Božijoj volji; ne uči nas da imamo posebnu moć da je ostvarimo. Njegov plan će se ostvariti u Njegovo pravo vrijeme, koje nam nije otkrio (Matej 24:36; 25:13; Marko 13:32; Luka 12:37-47). Zahtijevanje da se spusti Njegov sud i dođe Njegovo kraljevstvo po volji "proroka" je arogantno – i vjerovatno bogohulje. Gospod je taj koji će ispuniti svu svoju volju: "Kako rekoh, tako dovodim, kako naumih, tako učinim" (Izaija 46:11).

Proročka molitva prisvaja postojanje proroka modernog vremena, ljudi i žena koji su Božiji zastupnici u svijetu i koji mogu da izjave božije otkrivenje sa autoritetom Boga samog. Kada je neko uključen u proročku molitvu, on ne traži da Božija volja dođe; on zapovijeda da se ona ispuni i vjeruje da – kako je pala kiša kada se Ilija molio – mora da bude uslišan.

Oni koji naučavaju proročku molitvu ukazuju na Isusov model molitve, koji uključuje riječi "Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji!" (Matej 6:10). Ovaj stiih, kažu, nas uči da bi trebalo da zahtijevamo Božiju volju za svijet oko nas. Kako prorok modernog doba govori Božije riječi "na zemlji" ili "u atmosferu", on vjeruje da on mijenja svoje okruženje tako da se ono povinuje Božijoj zapovijedi, kao i da utire put za Njegovu svrhu. Takvi proročki molioci vjeruju da ne samo da predviđaju šta će se desiti; već da oni ustvari čine da se te predviđene stvari dese! Oni vjeruju da stvaraju odgovor na sopstvenu molitvu. Ali Biblija izjavljuje da samo Bog odlučuje kada, gdje i kako će On djelovati. Mi treba da se molimo da On radi prema svojoj savršenoj volji i vremenu, a ne kako mi hoćemo.

Oni koji naučavaju proročku molitvu također vjeruju da Bog koristi proroke da bi uslišio molitve drugih ljudi. Ako neko traži odgovor na molitvu, Bog može da podstakne proroka da se moli proročki, tako da molitva druge osobe bude odgovorena. Ali Biblija uči da odgovor na naše molitve ne zavisi ni od kakvog "proroka" na ovom svijetu. Postoji samo jedan Posrednik između Boga i čovjeka, a to je Isus Krist (1.Timoteju 2:5). Da li je proročka molitva biblijska? Ne.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je proročka molitva?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries