settings icon
share icon
Pitanje

Šta je zastupnička molitva?

Odgovor


Jednostavno, zastupnička molitva je molitva za dobrobit drugog. Uloga posrednika u molitvi se pretežno pojavljuje u Starom zavjetu, u slučajevima Abrahama, Mojsija, Davida, Samuela, Ezekije, Ilije, Jeremije, Ezekiela i Daniela. Krist je prikazan u Novom zavjetu kao krajnji zastupnik i radi toga, sve molitve Kršćana postaju zastupničke, s obzirom na to da su uzdignute Bogu kroz Krista i po Njemu. Isus je zatvorio jaz između nas i Boga kad je umro na križu. Radi Njegovog posredništva mi sada možemo da zastupamo u molitvi za dobrobit drugih Kršćana ili za izgubljene, tražeći od Boga da odobri njihove zajhtjeve prema svojoj volji. “Doista, jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus.” (1. Timoteju 2:5) “Tko će osuditi? Krist Isus, koji je umro, pa još i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara” (Rimljanima 8:34).

Predivan primjer zastupničke molitve nalazimo u Danielu 9. Tu nalazimo sve njene elemente. Ona se poziva na Riječ (stih 2); okarakterisana je vatrenošću (stih 3) i samoodricanjem (stih 4); nesebičnim identifikovanjem sa Božijim narodom (stih 5); novom snagom radi priznanja grijeha (stihovi od 5-15), ovisnošću o Božijem karakteru (stihovi 4, 7, 9, 15); i za svoj cilj ima Božiju slavu (stihovi od 16-19). Kao i Danijel, Kršćani treba da dolaze Bogu za dobrobit drugih skrušenog srca i u stavu pokajanja, prepoznajući svoju sopstvenu nedostojnost, u samoodricanju. Daniel ne kaže: “Imam pravo da ovo zahtijevam od tebe, Bože, jer sam ja jedan od tvojih posebnih, odabranih zastupnika”. On kaže: “Ja sam grešnik” i, ustvari, “Nemam pravo da zahtijevam išta”. Prava zastupnička molitva ne traži samo da zna Božiju volju i da je vidi ispunjenu, nego da je vidi ispunjenu bilo da nam to donosi dobrobit ili ne i bez obzira šta nas to koštalo. Istinska zastupnička molitva traži Božiju slavu, a ne našu sopstvenu.

Slijedi samo djelimična lista onih za koje treba da zastupamo: za sve autoritete (1. Timoteju 2:2); službenike (Filipljani 1:19); crkvu (Psalam 122:6); prijatelje (Job 42:8); sunarodnike (Rimljanima 10:1); bolesne (Jakov 5:14); neprijatelje (Jeremija 29:7); one koji nas progone (Matej 5:44); one koji su nas napustili (2. Timoteju 4:16); i za sve ljude (1. Timoteju 2:1).

Postoji pogrešna zamisao u savremenom Kršćanstvu da su oni koji zastupaju posebna klasa “superkršćana”, pozvana od Boga na posebnu službu zastupništva. Biblija jasno kaže da su svi Kršćani pozvani da budu zastupnici. Svi Kršćani imaju Duha Svetog u svojim srcima i, baš kao što On zastupa za nas u skladu sa Božijom voljom (Rimljanima 8:26-27), mi treba da zastupamo jedni za druge. To nije privilegija ograničena na odabranu kršćansku elitu; to je zapovijed svima. Ustvari, ne zastupati za druge je grijeh. “A daleko neka je od mene da se ogriješim o Gospodina prestavši vas zagovarati” (1. Samuelova 12:23).

Sigurno da Petar i Pavle, kad su zamolili druge da zastupaju za njih, nisu ograničili svoj zahtjev na one sa posebnim pozivom za zastupanje. “I tako su Petra čuvali u tamnici. A Crkva se usrdno molila za njega Bogu bez prestanka” (Djela 12:5). Primijetimo da je cijela crkva bila ta koja se molila za njega a ne samo oni sa darom za posredovanje. U Efežanima 6:16-18 Pavle podsjeća vjernike u Efezu – sve njih – na osnove kršćanskog života, što uključuje “svaku molitvu i prošnju...u svako vrijeme”. Jasno je da je zastupnička molitva dio kršćanskog života svakog vjernika.

Dalje, Pavle traži molitvu za sebe od rimskih vjernika u Rimljanima 15:30. On također podstiče Kološane da zastupaju za njega u Kološanima 4:2-3. Nigdje ni u jednom biblijskom zahtjevu za zastupničku molitvu ne postoji bilo kakva naznaka da samo određena grupa ljudi treba da zastupa. Upravo suprotno, oni koji traže od drugih da se mole za njih mogu da dobiju svu pomoć koja im je potrebna! Misao da je zastupanje privilegija i poziv samo nekih Kršćana nema biblijsku osnovu. Još gore, to je destruktivna ideja koja često vodi u ponos i osjećaj superiornosti.

Bog poziva sve Kršćane da budu zastupnici. Njegova je želja da svaki vjernik bude aktivan u zastupničkoj molitvi. Kakvu predivnu i uzvišenu privilegiju imamo u tome što možemo doći smjelo pred tron Svemogućeg Boga sa našim molitvama i zahtjevima!

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je zastupnička molitva?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries