Zašto se moliti?


Pitanje: Zašto se moliti? Šta je poenta molitve, kada Bog zna budućnost i već je u kontroli svega. Ako ne možemo promijeniti Božiji naum, zašto bismo se molili?

Odgovor:
Za Kršćane, molitva je kao disanje. Lakše je moliti se, nego ne moliti se. Molimo se iz raznih razloga. U jednom smislu, molitva je oblik služenja Bogu (Luka 2:36-38) i poslušnosti Njemu. Mi se molimo zato što nam je Bog zapovjedio da se molimo (Filipljanima 4:6-7). I Krist i rana crkva su nam ostavili primjer da se treba moliti (Marko 1:35; Djela 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Ako je Isus smatrao da je bitno moliti se, mi treba da mislimo isto. Ako je Njemu trebalo da se moli da ostane u Očevoj volji, koliko više mi treba da se molimo?

Još jedan razlog za molitvu je da je Bog nju namijenio da bude način na koji ćemo doći do Njegovih rješenja u mnogim situacijama. Mi se molimo dok se pripremamo za bitne odluke (Luka 6:12-13); da se nadvladaju demonske prepreke (Matej 17:14-21); da se okupe radnici za duhovnu žetvu (Luka 10:2); da se dobije snaga za pobjedu nad iskušenjem (Matej 26:41); kao način da se drugi duhovno osnaže (Efežanima 6:18-19).

Mi dolazimo Bogu sa svojim specifičnim zahtjevima i imamo Božije obećanje da naše molitve nisu uzaludne, čak i ako ne primimo specifično ono što smo tražili (Matej 6:6; Rimljanima 8:26-27). On je obećao da će, kada tražimo nešto što je u saglasnosti sa Njegovom voljom, to nam i dati (1. Ivanova 5:14-15). Ponekad On odugovlači sa odgovorom u skladu sa svojom mudrošću i za naše dobro. U ovakvim situacijama, mi treba da smo uporni i istrajni u molitvi (Matej 7:7; Luka 18:1-8). Na molitvu ne treba da se gleda kao na način da Bog ispuni našu volju na zemlji, već kao način da se Božija volja ispuni na zemlji. Božija mudrost uveliko nadmašuje našu.

U situacijama kada ne znamo tačno šta je Božija volja, molitva je način da je razaberemo. Da se Sirofeničanka sa ćerkom koja je bila pod uticajem demona nije molila Kristu, njena ćerka ne bi bila oslobođena. (Marko 7:26-30). Da sljepi čovjek pored Jerihona nije zazvao Krista, ostao bi slijep (Luka 18:35-43). Bog kaže da često mi ne dobijamo zato što ne tražimo (Jakov 4:2). U jednom smislu, molitva je kao dijeljenje evandjelja sa ljudima. Mi ne znamo ko će da odgovori na poruku evandjelja dok ga ne podijelimo. Na isti način, nikada nećemo vidjeti rezultate odgovorene molitve dok se ne pomolimo.

Nedostatak molitve pokazuje nedostatak vjere i povjerenja u Božiju Riječ. Molimo se da bismo pokazali svoju vjeru u Boga, da bi On uradio kao što je obećao u Svojoj Riječi i blagoslovio naše živote mnogo više nego što možemo da zatražimo ili da se nadamo (Efežanima 3:20). Molitva je naš primarni način da vidimo Božije djelo u životima drugih. Zato što je to naš način da se "uključimo u" Božiju silu, to je naš način da porazimo sotonu i njegovu vojsku koju smo inače bespomoćni da pobijedimo sami od sebe. Zato, neka nas Gospod što češće nađje pred svojim tronom, jer imamo velikog sveštenika na nebu koji može da se poistovjeti sa svim onim u čemu smo (Hebrejima 4:15-16). Mi imamo Njegovo obećanje da istrajna molitva pravednog čovjeka postiže mnogo (Jakov 5:16-18). Neka Gospod proslavi svoje ime u našim životima dok vjerujemo u Njega dovoljno da mu dolazimo često u molitvi.

English
Vrati se na bosansku stranu
Zašto se moliti?