Da li je prihvatljivo iznova se moliti za istu stvar, ili to treba da tražimo samo jednom?Pitanje: Da li je prihvatljivo iznova se moliti za istu stvar, ili to treba da tražimo samo jednom?

Odgovor:
U Luki 18:1-7, Isus koristi parabolu da ilustrira važnost istrajne molitve. Ona nam govori o udovici koja je došla kod nepravednog sudije da traži pravdu nad svojim protivnikom. I zbog toga što je bila istrajna u svojoj molbi, sudija je popustio. Isusova poenta je da ako bi jedan nepravedni sudija ispunio molbu nekoga ko je uporan u svom zahtijevanju pravde, koliko više će Bog koji nas voli – “svojim izabranicima” (stih 7) – odgovoriti na molitve kad mu uporno tražimo? Priča ne uči, kao što se to nekad pogrešno razumije, da je, ako molimo za nešto iznova i iznova, Bog obavezan da nam to da. Radije, On obećava da će se osvetiti, odbraniti, ispraviti pogrešno, dati pravdu i osloboditi od nevolja. On to radi zbog svoje pravednosti, svetosti i mržnje prema grijehu; u odgovoru na molitvu, On ispunjava svoja obećanja i pokazuje svoju moć.

Isus daje drugu ilustraciju molitve u Luki 11:5-13. Slično paraboli o nepravednom sudiji, Njegova poruka u ovom odlomku je da ako bi neko dozvolio da bude uznemiravan kako bi providio prijatelju u potrebi, Bog će providjeti naše potrebe mnogo više, jer Njemu ni jedan zahtjev nije smetnja. Ponovo, obećanje nije da ćemo primiti šta god da tražimo ako samo nastavimo da molimo. Božije obećanje njegovoj djeci je obećanje da će ispuniti sve naše potrebe, a ne naše želje. On zna naše želje mnogo bolje nego mi sami. Isto obećanje se nalazi u Mateju 7:7-11 i Luki 11:13, gdje je “dobri dar” objašnjen kao Duh Sveti.

Oba ova odjeljka nas ohrabruju da se molimo i da nastavimo da se molimo. Nema ništa pogrešno u tome da iznova tražimo istu stvar. Sve dotle dok je to što molimo u skladu sa Božijom voljom (1. Ivanova 5:14-15), nastavi da tražiš dok Bog ne usliši tvoj zahtjev ili ne ukloni želju iz tvog srca. Ponekad nas Bog prisiljava da čekamo na odgovor na našu molitvu kako bi nas naučio strpljenju i izdržljivosti. Ponekad mi tražimo nešto za šta još nije došlo Božije vrijeme u našim životima. Ponekad tražimo nešto što nije Božija volja za nas i On nam kaže “ne”. Molitva nije samo iznošenje naših zahtjeva Bogu, ona je Božije otkrivanje svoje volje našim srcima. Nastavite da molite, nastavite da kucate, nastavite da tražite, sve dok Bog ne usliši vaše zahtjeve, ili dok vas ne ubijedi da vaš zahtjev nije Njegova volja za vas.Vrati se na bosansku stranuDa li je prihvatljivo iznova se moliti za istu stvar, ili to treba da tražimo samo jednom?