คำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์


พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการนัดเที่ยว/การเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุ่มสาว?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังตกอยู่ในความรัก?

พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน/ก่อนแต่งงาน?

ชายและหญิงควรมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแค่ไหนก่อนแต่งงานจึงจะเหมาะสม?

การที่คริสเตียนจะออกเดทหรือแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามเชื้อชาติไว้ว่าอย่างไร?

การที่หญิงกับชาย ‘อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา’ หรืออยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานผิดไหม?

ฉันจะเตรียมตัวเพื่อแต่งงานได้อย่างไร?

เนื้อคู่มีจริงไหม? พระเจ้าทรงมีใครคนหนึ่งเตรียมไว้ให้เป็นคู่สมรสของฉันไหม?

วัยเยาว์ขนาดไหนที่เป็นความสัมพันธ์รักใคร่ที่อ่อนเยาว์เกินไป?

ดูเหมือนเรากำลังมองหาคู่สมรสสักคนอย่างจริงจังหรือรอคอยให้พระเจ้าทรงจัดหาคู่สมรสให้เรา?

ผมควรค้นหาอะไรในการหาภรรยา?

ฉันควรค้นหาอะไรในคนที่จะเป็นสามี?

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เราได้พบกับคนที่เพียบพร้อมเหมาะเป็นคู่ครองของเรา?

เมื่อไหร่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการแต่งงาน?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์