settings icon
share icon
คำถาม

ตามหลักพระคัมภีร์เพื่อนแท้คืออะไร?

คำตอบ


องค์พระเยซูคริสต์ได้ให้ความหมายของคำว่าเพื่อนแท้ไว้ "ไม่มีผู้ใดมีความรัก ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยิน จากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว" (ยอห์น 15:13-15) พระเยซูเป็นตัวอย่าง ที่บริสุทธิ์ของเพื่อนแท้เพราะว่าพระเยซูได้ทรงวางชีวิตของพระองค์ลงเพื่อ "เพื่อน" ของพระองค์ เช่นเดียวกันใครก็ตามอาจจะมาเป็นเพื่อนของพระเยซูโดยการเชื่อไว้วางใจในพระองค์ โดยการให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเขา บังเกิดใหม่และรับเอาชีวิตใหม่ในพระองค์

มีตัวอย่างหนึ่งของเพื่อนแท้ระหว่างดาวิดกับลูกชายของซาอูลที่มีว่าชื่อโยนาธาน ถึงแม้ว่าซาอูลพ่อของโยนาธานจะตามล่าดาวิดและพยายามที่จะฆ่าดาวิดแต่โยนาธานยังคงจงรักภักดี ต่อดาวิด คุณจะเจอเรื่องนั้นใน 1 ซามูเอล บทที่ 18 ถึงบทที่ 20 มีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนี้อยู่ใน 1 ซามูเอล 18:1 — 4, 19:4 — 7, 20:11 — 17, 41 — 42

สุภาษิตก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีอีกแห่งหนึ่งของสติปัญญาเกี่ยวกับเพื่อน "มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก" (สุภาษิต 17:17) "มีเพื่อนที่แสร้ง ทำเป็นเพื่อนแต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง" (สุภาษิต 18:24) ประเด็นในที่นี้ ก็คือการคนๆ หนึ่งจะมีเพื่อน คนๆ นั้นจะต้องเป็นเพื่อนก่อน "บาดแผลที่มิตรทำก็สุจริต แต่การจุบของศัตรูนั้นมากเกินความจริง" (สุภาษิต 27:6) "เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้" (สุภาษิต 27:17)

ข้อปฏิบัติของการเป็นเพื่อนยังสามารถพบได้ในอาโมส "สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน" (อาโมส 3:3) เพื่อนคือผู้ที่มีความคิดเหมือนกัน เพื่อนคือผู้ที่คุณสามารถบอกความลับได้ด้วยความไว้วางใจมากที่สุด เพื่อนคือผู้ที่ คุณให้ความเคารพและเขาก็ให้ความเคารพคุณ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมีค่าแต่ขึ้นอยู่กับความคิด ที่ตรงกัน

สุดท้ายนี้ ความหมายที่แท้จริงของเพื่อนแท้มาจากอัครทูตเปาโล "ไม่ใคร่จะมีใครตาย เพื่อคนตรง แต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" (โรม 5:7 — 8) "ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตน เพื่อมิตรสหายของตน" (ยอห์น 15:13) นี่แหละคือเพื่อนแท้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ตามหลักพระคัมภีร์เพื่อนแท้คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries