settings icon
share icon
คำถาม

ชายและหญิงควรมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแค่ไหนก่อนแต่งงานจึงจะเหมาะสม?

คำตอบ


หนังสือเอเฟซัส 5:3 บอกเราว่า “แต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณี การลามกต่างๆ … อย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลยจะได้สมกับที่ท่านเป็นวิสุทธิชน” อะไรที่ “บ่งชี้” ไปถึงการผิดศีลธรรมทางเพศก็ไม่เหมาะสมทั้งสิ้นสำหรับคริสเตียน พระคัมภีร์ไม่ได้แจกแจง “รายการ” ว่าอะไรเข้าข่ายว่าเป็น “ข้อบ่งชี้” หรือบอกเราอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมฝ่ายร่างกายอะไรบ้างที่ได้รับการอนุมัติให้คู่รักทำได้ก่อนแต่งงาน แต่ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้อย่างชัดเจนก็ตาม มันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรงอนุญาตกิจกรรมที่ “นำไปสู่กิจกรรมทางเพศ” ก่อนสมรส ตามความเป็นจริงคือ “การอุ่นเครื่อง” คือการเตรียมท่านให้ “พร้อม” เพื่อการมีเพศสัมพันธ์นั่นเอง ดังนั้นตามเหตุผลที่เหมาะสมแล้ว “การอุ่นเครื่อง” ควรเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับคู่สมรสเท่านั้น ดังนั้นสิ่งใดที่เข้าข่ายว่าเป็นการ “อุ่นเครื่อง” คู่รักควรหลีกเลี่ยงจนกว่าเขาทั้งสองจะได้สมรสกันแล้วเท่านั้น (ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะมาพูดกันอย่างเจาะจงที่นี่)

กิจกรรมทางเพศทุกประการควรเป็นเรื่องของคู่สมรสเท่านั้น แล้วคู่รักใกล้สมรสควรทำอย่างไร? คู่รักใกล้สมรสควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่นำเขาทั้งสองไปสู่การมีกิจกรรมทางเพศที่ส่อไปถึงการล่วงประเวณี หรือการ “อุ่นเครื่อง” โดยส่วนตัว ข้าพเจ้าขอแนะนำอย่างจริงจังว่าคู่รักไม่ควรทำอะไรมากไปกว่าการจับมือ, กอด, และจุมพิตกันเบา ๆ ก่อนสมรส ยิ่งเมื่อแต่งงานแล้วคู่สมรสได้แบ่งปันความรู้สึกส่วนตัวระหว่างกันมากแค่ไหน ความสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตสมรสระหว่างเขาทั้งสองก็จะมีความพิเศษมากขึ้นเท่านั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ชายและหญิงควรมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแค่ไหนก่อนแต่งงานจึงจะเหมาะสม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries