settings icon
share icon
คำถาม

เหล็กลับเหล็กมีความหมายอะไร?

คำตอบ


วลีที่กล่าวว่า "เหล็กลับเหล็ก" พบได้ในสุภาษิตบทที่ 27:17 "เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้" มีประโยชน์ร่วมกันในการถูใบเหล็กทั้งสองใบเข้าด้วยกัน ขอบจะมีความคมมากขึ้น ทำให้มีดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตัดและหั่น ในทำนองเดียวกันพระวจนะคำของพระเจ้าเป็น 'ดาบสองคม' (ฮีบรู 4:12) และด้วยเหตุนี้เราจึงต้องลับกันและกันในช่วงเวลาของการพบกัน การสามัคคีธรรมหรือปฏิสัมพันธ์อื่นๆ

พระธรรมสุภาษิตยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน มนุษย์ไม่ได้ ถูกสร้างมาให้อยู่คนเดียว เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ตรัสเช่นนี้หรือ แม้กระทั่งก่อนการล้มลงในความบาป (ปฐมกาล 2:18) ยิ่งกว่านั้นอีกหลังจากการล้มลงในความบาปของมนุษย์ เราจำเป็นต้องมาร่วมกับพี่น้องในพระคริสต์ของเราในฤดูกแห่งการสามัคคีธรรมและอธิษฐานหรือไม่ เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ได้รับการยอมรับโดยธรรมิกชนของคริสตจักรยุคแรก (กิจการ 2:42 — 47) ผู้ที่ "อุทิศตัวเอง" ต่อการสอน การสามัคคีธรรม การรวมตัวกัน และการอธิษฐาน กิจกรรมทั้งหมดที่ได้ร่วมกันทำนั้นให้โอกาสในการลับซึ่งกันและกัน ผลก็คือพวกเขา "เต็มไปด้วยความเกรงกลัว" และเมื่อพวกเขาได้พบกัน พวกเขาสรรเสริญ พระเจ้าสำหรับความชอบที่พวกเขาเห็นในชีวิตของกันและกัน

มีสองประเด็นที่จะกล่าวถึงพระธรรมสุภาษิตข้างต้น ประการแรกการประชุมของคนสองคนประชุมกันในพระนามของพระเจ้าจะเป็นการรับประกันว่าจะได้รับพระพรเสมอ เป็นวิธีการ แห่งพระคุณที่พระเจ้าเองได้สัญญาไว้ว่าเมื่อมีคนสองคนหรือมากกว่านั้นมารวมตัวกันใน พระนามของพระองค์ พระองค์อยู่ที่นั่นท่ามกลางเขา (มัทธิว 18:20) นอกจากนี้เรายังเห็นความหมายที่คล้ายกันในพระธรรมมาลาคีสำหรับผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าได้พูดคุยกันและพระเจ้าทรงฟังและได้ยิน (มาลาคี 3:16) เมื่อเราลับซึ่งกันและกันในการสามัคคีธรรมของคริสเตียน พระเจ้าทรงฟังจากสวรรค์และพอใจ ไม่มีคำใดเลยเกี่ยวกับพระองค์ซึ่งนำพระสิริมายังพระองค์จะหนีพ้นการสังเกตของพระเจ้าได้

กลิ่นหอมของ 'ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน' ของพระเจ้าสัมผัสได้มากที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างดาวิดกับโยนาธานบุตรของซาอูล เมื่อดาวิดถูกซาอูลไล่ตาม โยนาธาได้ไปตามหาดาวิด เพื่อ "สนับสนุนมือของเธอให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้า" (1 ซามูเอล 23:16) ซึ่งนำเราไปสู่ประเด็น ที่สอง เหล็กลับเหล็กเป็นโอกาสที่จะทำให้กฎหมายของพระคริสต์ประสบผลสำเร็จ อัครทูตเปาโลกล่าวว่าเราจะต้องแบกรับและแบ่งปันภาระที่เราเผชิญในชีวิตประจำวัน คร่ำครวญต่อบาปส่วนตัว แนะนำวิธีที่ดีที่สุดที่จะกลับใจจากบาปเหล่านั้นและชื่นชมยินดี ในการเอาชนะบาปดังกล่าว นี่คือ "พระราชบัญญัติ" เดียวกันที่กล่าวถึงในพระธรรมยากอบ บทที่ 2: 8 ซึ่งเราได้รับการตักเตือนให้รักซึ่งกันและกัน

กลับไปที่การเปรียบเทียบ ถ้ามีดที่ทื่อมันยังคงเป็นมีดแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพน้อยลง มีประโยชน์น้อยลง ฉะนั้นขอให้เราได้รับกำลังใจที่จะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น ตักเตือน ให้กำลังใจ อธิษฐาน เตือนสติ แบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้า อธิษฐานด้วยพระวจนะคำ ของพระเจ้าและความต้องการของคริสตจักรท้องถิ่นของเราที่เรากลายเป็นผู้ที่คมชัดมากขึ้น ในด้านพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราแต่ละคน บ่อยเกินไปที่สิ่งซึ่งเป็นการสามัคคีธรรมในคริสตจักรสมัยใหม่จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องอาหารและความสนุกสนาน ไม่ใช่การลับกันซึ่งกัน และกันด้วยพระวจนะคำของพระเจ้า

ในที่สุดมีดที่ถูกทำให้คมขึ้นก็จะส่องแสงมากขึ้นเพราะความทื่อทั้งหมดถูกขัดออกจากผิว ของมัน ในทำนองเดียวกันเราจะส่องแสงได้ดีขึ้นสำหรับพระเจ้าของเราถ้าเราทำสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหมดนี้จะทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความสามัคคี "ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด" (สดุดี 133:1) ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนพระธรรมกับฮีบรูกล่าวว่า "และขอให้เราพิจารณาดูว่า จะทำอย่างไร จึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว" (ฮีบรู 10: 24-25)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เหล็กลับเหล็กมีความหมายอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries