settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมความบริสุทธิ์ทางเพศถึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก?

คำตอบ


พระเจ้าทรงประทานความชื่นชมยินดีและความพึงพอใจในด้านการมีความสัมพันธ์ทางเพศให้กับผู้ชายและผู้หญิงภายใต้ขอบเขตของการแต่งงานและพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศภายในขอบเขตของความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชายและภรรยาของเขา (เอเฟซัส 5:31) มนุษย์ตระหนักเป็นอย่างดีถึงผลอันน่าพึงพอใจในของขวัญชิ้นนี้จากพระเจ้า แต่ก็ได้ขยายสิ่งนี้ออกไปเหนือการแต่งงานและขยายไปสู่สถานการณ์ใดๆ ก็ตามอย่างแท้จริง ปรัชญาทางโลกของ “ถ้ามันรู้สึกดี ก็ทำเลย” แพร่กระจายไปยังทุกวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก จนไปถึงจุดที่ความบริสุทธิ์ทางเพศถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น

กระนั้นลองดูว่าพระเจ้าตรัสว่าอะไรเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทางเพศ “พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านได้รับการชำระให้บริสุทธิ์คือ ให้ท่านหลีกห่างจากการผิดศีลธรรมทางเพศ ให้ท่านแต่ละคนรู้จักควบคุมร่างกายของตนในทางที่บริสุทธิ์น่านับถือ ไม่ใช่มัวเมาในราคะตัณหาเหมือนคนนอกศาสนาซึ่งไม่รู้จักพระเจ้า...เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนมีมลทิน แต่ทรงให้เราดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์” (1 เธสะโลนิกา 4:3-5, 7) พระธรรมตอนนี้ได้สรุปเหตุผลของพระเจ้าในการทรงเรียกให้มีความบริสุทธิ์ทางเพศในชีวิตของลูกๆ ของพระองค์

ประการแรกเราได้รับ “การไถ่บาป” และด้วยเหตุผลนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการทำผิดศีลธรรมทางเพศ คำในภาษากรีกที่แปลว่า “การไถ่บาป” แท้จริงแล้วหมายถึง “การทำให้ไร้มลทิน การทำให้บริสุทธิ์ และอุทิศตัว [ให้กับพระเจ้า]” ในฐานะคริสเตียนเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการแลกเปลี่ยนความบาปของเรากับความชอบธรรมของพระคริสต์บนไม้กางเขนและได้รับการทรงสร้างให้เป็นคนใหม่ในพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:17-21) ธรรมชาติเก่าของเรากับความไม่บริสุทธิ์ สิ่งต่างๆ ทางเพศทั้งหมดรวมทั้งสิ่งอื่นๆ นั้นได้ตายไปแล้ว และในขณะนี้เราก็ดำเนินชีวิตที่เรามีอยู่ด้วยความเชื่อในพระอง์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (กาลาเทีย 2:20) การดำเนินต่อไปในความไม่บริสุทธิ์ทางเพศ (การผิดประเวณี) คือการปฏิเสธสิ่งที่ได้กล่าวมาและการทำเช่นนั้นแท้จริงแล้วมันสมเหตุสมผลพอที่จะตั้งคำถามว่าเราได้บังเกิดใหม่อย่างแท้แล้วจริงหรือไม่ การชำระให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการที่ทำให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆ และนั่นก็เป็นหลักฐานที่สำคัญของความเป็นจริงเกี่ยวกับความรอดของเรา

เราก็พบเช่นเดียวกันใน 1 เธสะโลนิกา 4:3-5 ถึงความจำเป็นในการบังคับร่างกายของเราเอง เมื่อเรายอมให้กับการผิดศีลธรรมทางเพศ เราได้แสดงหลักฐานว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เติมเต็มเราเพราะว่าเราไม่มีผลของพระวิญญาณนั่นคือการบังคับตัวเอง ผู้เชื่อทุกคนแสดงให้เห็นถึงผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22-23) ไม่ว่าจะในระดับที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมอยู่เหนือเราหรือไม่ “ระคะตัณหา” ที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นการงานของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:19) ไม่ใช่ของพระวิญญาณ ฉะนั้นการควบคุมตัณหาของเราและดำเนินชีวิตทางเพศที่บริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่อ้างว่าตัวเองรู้จักพระคริสต์ ในการกระทำเช่นนี้ เราก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเรา (1 โครินธ์ 6:18-20)

เรารู้ว่ากฎบัญญัติและวินัยของพระเจ้าสะท้อนความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา การทำตามในสิ่งที่พระองค์ตรัสเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถช่วยเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลก โดยการรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนแต่งงาน เราก็หลีกเลี่ยงความซับซ้อนทางอารมณ์ที่อาจจะมีผลกระทบในด้านลบต่อความสัมพันธ์และการแต่งงานในอนาคต มากไปกว่านั้นโดยการทำให้เตียงสมรสบริสุทธิ์ (ฮีบรู 13:4) เราก็สามารถมีประสบการณ์ในความรักอย่างไม่จำกัดกับคู่สมรสของเราซึ่งมีการทำให้พิเศษด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเท่านั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมความบริสุทธิ์ทางเพศถึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries