settings icon
share icon
คำถาม

ถ้าคู่รักท้องก่อนแต่งงานพวกเขายังคงต้องแต่งงานกันไหม?

คำตอบ


การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานได้กลายเป็นเรื่องทั่วๆ ไปในสังคมของเรา แม้กระทั่งถึงจุดที่มีการคาดหวังว่าผู้ที่ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนไม่ได้พิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นความบาป วัฒนธรรมของเราสันนิษฐานว่าผู้คนไม่ได้ยึดปริมาณในการควบคุมตัวเองที่จำเป็นที่จะงดเว้นจนกว่าจะแต่งงาน ฉะนั้นความคิดนี้จึงไม่เป็นความจริง พระคำของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์บอกเราว่าการมีเพศสัมพันธ์นอกเหนือจากการแต่งงานเป็นการผิดศีลธรรม (มัทธิว 15:19, 1 โครินธ์ 6:9, 6:13, 7:2, 2 โครินธ์ 12:21, กาลาเทีย 5:19, เอเฟซัส 5:3)

ใครก็ตามที่เป็นคิรสเตียนที่บังเกิดใหม่และโดยการวางความเชื่อและความวางใจไว้ที่พระคริสต์ ทั้งร่างการและจิตวิญญาณไม่ได้เป็นของตัวเขาเองอีกต่อไป ใน 1 โครินธ์ 6:18 – 20 กล่าวว่า "จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณี บาปอย่างอื่นที่มนุษย์กระทำนั้นเป็นบาปนอกกาย แต่คนที่ล่วงประเวณีนั้น ทำผิดต่อร่างกายของตนเอง ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยร่างกายของท่านเถิด"

การไม่ใส่ใจในแผนการของพระเจ้าสำหรับการแต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์และเรื่องครอบครัว มีผลทางด้านฝ่ายวิญญาณและทางกายภาพดังนี้ ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย (เอเฟซัส 4:30) ละอายใจ อับอาย ศูนย์เสียความเคารพต่อตัวเองและผู้อื่น แบ่งแยก ระหว่างครอบครัวและผู้เชื่อ เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี เป็นความทุกข์สำหรับคู่สมรสในอนาคต ท้องโดยไม่พึงประสงค์ ทำแท้ง ติดโรงทางการมีเพศสัมพันธ์ พระเจ้าตั้งใจที่จะให้การมีเพศสัมพันธ์นั้นการแสดงออกถึงความรักและการให้คำมั่นสัญญาที่ใกล้ชิดซึ่งจะเป็นการแบ่งปันกัน ระหว่างสามีและภรรยาเท่านั้น การมีเพศสัมพันธ์เพียงแค่เพื่อความพึงพอใจทางด้านกายภาพทำลายจิตวิญญาณของเราและดึงเราออกจากการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

ใครที่ได้ทำผิดพลาดในการมีเพศสัมพันธ์นอกเหนือจากการแต่งงานสามารถได้รับการอภัย แม้ว่าผลของความผิดพลาดจะทำให้เกิดการท้องโดยที่ไม่พร้อม ใน 1 ยอห์น 1:9 กล่าวว่า "ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะลบผลลัพธ์ ของการกระทำของเราแต่เราสามารถที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในฝ่ายวิญญาณ โดยการสารภาพและสำนึกความผิดบาปของเรา หมายความว่าการหันหลังให้กับความบาป และให้คำมั่นสัญญาที่จะรักและรับใช้พระคริสต์

มีบางกรณีที่แต่งงานก่อนที่ลูกจะเกิดอาจจะเป็นสิ่งที่ฉลาด ถ้าคู่รักที่ให้คำมั่นสัญญากันและ มีแผนที่จะแต่งงานกันก่อการล่วงประเวณีซึ่งมีผลคือการท้อง อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับครอบครัวและลูกของเขาที่จะแต่งงานก่อนที่เด็กจะเกิดมา แต่ถ้าคู่รักที่ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญากัน ทำบาปเช่นเดียวกันนี้ การแต่งงานกันจะไม่ทำให้เขาถูกในสายตาของพระเจ้า ในกรณีดังกล่าว การแต่งงานจะทำให้พวกเขาถูกจัดไว้สำหรับการแต่งงานที่ล้มเหลว พระคัมภีร์ไม่ได้แนะนำ ให้แต่งงานหรือไม่แต่งงานสำหรับสถานการณ์เหล่านี้ ถึงแม้ว่าทั้งพ่อและแม่มีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนเด็กที่เกิดมาทางด้านอารมณ์ จิตวิญญาณและทางด้านการเงิน

ไม่มีใครที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับพระเจ้าโดยการกระทำ เราได้รับความรอดโดยการมีความเชื่อเท่านั้น การเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากบาปของเรา พระคัมภีร์กล่าวว่า "เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" (โรม 6:23) พระเจ้าไม่อยากจะให้เราแก้ไขความผิด ของเราให้ถูกด้วยตัวของเราเอง พระองค์อยากให้เราให้ใจกับพระองค์ โดยการวางความต้องการของเราลงและยอมรับอำนาจสูงสุดของพระเจ้าจะทำให้เราสามารถเชื่อมั่นในชีวิตที่ ประสบความสำเร็จในโลกนี้และได้มีที่อยู่บนสวรรค์ชั่วนิรันดร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าคู่รักท้องก่อนแต่งงานพวกเขายังคงต้องแต่งงานกันไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries