settings icon
share icon
คำถาม

การออกเดทเพื่อการประกาศเรื่องพระเยซูเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ พระเจ้าทรงใช้วิธีการนี้ไม่ได้หรือ?

คำตอบ


การออกเดทเพื่อการประกาศเรื่องพระเยซูเป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่ว่าคริสเตียนสามารถออกเดทกับผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนโดยมีเป้าหมายที่จะนำบุคคลนั้นมาถึงความเชื่อในพระคริสต์ ในขณะที่พระเจ้าสามารถใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ พระคัมภีร์กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของเราควรจะมีกับเพื่อนผู้เชื่อด้วยกัน

ปัญหาหนึ่งในการประเมินการออกเดทเพื่อการประกาศเรื่องพระเยซูจากมุมมองของพระคัมภีร์ก็คือการออกเดททุกรูปแบบนั้นไม่ได้มีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในสมัยพระคัมภีร์ การแต่งงานส่วนใหญ่ได้รับการจัดเตรียมขึ้น แต่กระนั้นเนื่องด้วยการออกเดทในปัจจุบันนี้มักถูกมองว่าเป็น “เส้นทาง” ที่นำไปสู่การแต่งงาน ดังนั้นหลักการในคัมภีร์สำหรับการแต่งงานจึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการออกเดทซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการแต่งงาน

พระคัมภีร์สอนเรื่องการต่อต้านการแต่งงานระหว่างผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อ ในพระธรรม 1 โครินธ์ 7:39 เปาโลกล่าวว่าหญิงม่าย “มีอิสระที่จะแต่งงานกับใครก็ได้ตามใจปรารถนา แต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า” ข้อกำหนดของเปาโลที่ว่าคู่สมรสของเธอ “เป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า” นั้นเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการแต่งงานกับคริสเตียน

เปาโลเขียนอีกเช่นกันว่า “อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะมีส่วนกับความมืดได้อย่างไร” (2 โครินธ์ 6:14) หลักการในที่นี้ก็คือการมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคนที่ไม่เชื่อมักจะนำไปสู่ความเชื่อที่มีการประนีประนอม การเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างรักใคร่กับคนที่ไม่เชื่อนั้นเป็นการเชื้อเชิญปัญหาเข้ามา “อย่าหลงผิดเลย ‘การคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงาม’” (1 โครินธ์ 15:33)

แล้วในกรณีที่คริสเตียนออกเดทกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนแล้วคนที่ไม่ใช่คริสเตียนได้มาเชื่อในพระเยซูล่ะ เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกที่จะให้คนที่ออกเดทกับคริสเตียนได้รับความรอดนั้นไม่ได้พิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดในการออกเดทเพื่อการประกาศเรื่องพระเยซูโดยทั่วไปหรือเป็นการปฏิบัติตามหลักพระคัมภีร์ ความเป็นจริงก็คือว่ามีกรณีของการออกเดทเพื่อการประกาศเรื่องพระเยซูมากมายที่คริสเตียนได้ลดมาตรฐานของเขาหรือประนีประนอมต่อความเชื่อของเธอแทนที่จะนำใครบางคนไปถึงพระคริสต์ ถึงแม้ว่าจะมีเจตนาดีที่สุดแต่การออกเดทเพื่อการประกาศเรื่องพระเยซูยังคงเป็นปัญหาและยังมีรูปแบบอื่นๆ ของการประกาศที่มีประสิทธิภาพกว่ามาก ฉะนั้นสิ่งที่บ่งบอกไว้ในพระคัมภีร์ก็คือว่าผู้เชื่อควรออกเดทกับผู้เชื่อเท่านั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การออกเดทเพื่อการประกาศเรื่องพระเยซูเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ พระเจ้าทรงใช้วิธีการนี้ไม่ได้หรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries