settings icon
share icon
คำถาม

การบังเกิดใหม่ในความบริสุทธิ์นั้นเป็นไปได้หรือไม่?

คำตอบ


การเกิดใหม่ในความบริสุทธิ์ทางกายเป็นการอ้างว่าหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว คนคนหนึ่งสามารถที่จะทำให้กลับมาบริสุทธิ์โดยการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณ การให้คำปฏิญาณเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทางเพศจนกว่าจะแต่งงานและขอพระเจ้าให้อภัย ผู้หญิงบางคนถือความคิดเกี่ยวกับการเกิดใหม่ในความบริสุทธิ์ทางกายถึงขั้นไปผ่าตัดเพื่อให้กลับไปเป็นผู้ที่"บริสุทธิ์" ทางกาย/ทางเพศอีกครั้ง

ความกดดันที่อยู่เหนือคริสเตียนบางคนในการที่จะ "บังเกิดใหม่ในความบริสุทธิ์ทางกาย" เกิดขึ้นเพราะว่ากลัวถูกตำหนิจากพี่น้องคริสเตียนหรือแม้กระทั่งกลัวว่าพระเจ้าจะไม่ยอมรับ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนอกเสียจากว่าเธอจะจัดการตัวเองเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ "บังเกิดใหม่ในความบริสุทธิ์ทางกาย" ทั้งสองเหตุผลนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าพระเจ้าให้การอภัยและพระคุณแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ (1 ยอห์น 1:9) เราต้องไม่พยายามเปลี่ยนตัวเราเองในสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนในเราทางด้านฝ่ายวิญญาณแล้ว

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เราเป็นการทรงสร้างใหม่ ตัวเก่าของเราตายและหายไปแล้วและเราได้รับชีวิตใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:17) หมายความว่าพระเจ้าเลือก ที่จะไม่จดจำความผิดในอดีตของเรา (เยเรมีย์ 31:34) รวมถึงการเสียความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงาน ความบาปของเราอยู่ไกลจากเราห่างเท่ากับจากตะวันออกไปยังตะวันตก (สดุดี 103:12) แน่นอนเลยไม่ต้องสงสัยว่าจะให้อภัยการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือไม่ ความรักของพระเจ้าสำหรับคนคนหนึ่งไม่ได้ลดน้อยลงเพราะว่าความปิดพลาดที่คนนั้นได้ทำ

อย่างไรก็ตามแม้ว่าความบาปของเรานั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อเรา แต่ก็ยังเป็นความจริงและจะได้รับผลลัพธ์ทางโลกอย่างแน่นอน เมื่อได้กระทำแล้ว ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ ที่จะเรียกร้องการเกิดใหม่ในความบริสุทธิ์ทางกาย เช่นเดียวกับไม่สามารถที่จะทำให้ผลลัพธ์ ของบาปที่เราทำนั้นย้อนกลับไปได้ สิ่งที่เราจะปล่อยทิ้งไว้คือความรู้สึกละอายใจความคู่ไปกับ การเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ความละอายใจนี้สามารถทำให้เราสงสัยในฤทธิ์อำนาจ ของพระเจ้าในการให้อภัยเพราะว่าเราไม่สามารถให้อภัยตัวเอง เราสามารถที่จะถูกบีบรัดโดยอารมณ์ของตัวเองและรู้สึกแย่มากเกินกว่าที่รับการอภัย มีสองสามเหตุผลสำหรับสิ่งนี้ อย่างแรก คือจิตใต้สำนึกของเราพูดต่อต้านการให้อภัย จิตใต้สำนึกจัดการกับความละอายใจและการตัดสินว่าผิดไม่ใช่พระคุณและพระเมตตา อย่างที่สองซาตานเป็น "ผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้อง" (วิวรณ์ 12:10) และมันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความมืดมัวแก่ความรักและความปรานี ของพระเจ้า แต่ซาตานเป็นคนโกหกและเป็นบิดาแห่งการโกหก (ยอห์น 8:44) เมื่อเราเห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบของมันที่จะทำให้เราหยุดอยู่กับที่ด้วยความรู้สึกละอายใจของเรา เราสามารถ ที่จะปฏิเสธคำโกหกของมันได้ ให้ยึดติดกับพระสัญญาในพระคัมภีร์ เชื่ออย่างเต็มที่ว่าเราได้ตายต่อบาปแล้วและเริ่มที่จะอาศัยอยู่กับพระเจ้าในพระคริสต์ (โรม 6:11)

ให้เราพิจารณาถึงอัครทูตเปาโลเขาท่วมท้นไปด้วยการแสดงความโกรธแค้นต่อพระคริสต์ และ "ขู่คำราม กล่าวว่าจะฆ่าศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสีย" (กิจการ 9:1) เต็มไปด้วยการพูดหมิ่นประมาทและความไม่เชื่อพระเจ้า แต่พระเจ้าให้อภัยเขาและสร้างให้เปาโลเป็นภาชนะที่พระองค์เลือกที่จะประกาศข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลก เปาโลกกล่าวกับชาวโครินธ์ว่าแม้ว่าพวกเขาบางคนเคยเชื่อในรูปเคารพ เป็นผู้ที่ทำผิดประเวณี เป็นชายโสเภณี ผู้ละเมิดการรักร่วมเพศ โจร คนขี้มา ผู้หมิ่นประมาทและคนหลอกลวง (1 โครินธ์ 6:9 – 12) แต่กระนั้นความดีที่ไม่สิ้นสุดและพระคุณของพระเจ้าที่ได้มาเปล่าๆ ถูกล้างออกไปจากความหยาบคายและความละอายใจในบาป ของพวกเขา ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยความชอบธรรมของพระคริสต์ ได้รับการอภัยบาป โดยพระวิญญาณของพระคริสต์และได้รับการประดับด้วยพระคุณอันล้ำค่าของพระคริสต์ที่บริสุทธิ์และดีพร้อมในสายตาของพระเจ้า การรู้ว่าพระเจ้าให้อภัยผ่านทางพระคริสต์ เราจะยึดความรู้สึกละอายใจต่อไปได้อย่างไร

แทนที่จะแสวงหาการเกิดใหม่ในความบริสุทธิ์ทางกาย คริสเตียนที่ทำผิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานต้องให้สัญญากับพระเจ้าที่จะหลีกเลี่ยงการร่วมประเวณีจนกระทั่งแต่งงาน การกล่าวอ้างการเกิดใหม่ในความบริสุทธิ์ทางกายไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ การเชื่อด้วยสุดหัวใจ ในการให้อภัยทั้งหมดของพระเจ้าและตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในทางที่พระเจ้า พอพระทัยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาจากพระคัมภีร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การบังเกิดใหม่ในความบริสุทธิ์นั้นเป็นไปได้หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries