settings icon
share icon
คำถาม

การที่คริสเตียนจะออกเดทหรือแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่?

คำตอบ


ข้อพระคัมภีร์ 2 โครินธ์ 6:14 กล่าวว่า “ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไร” แม้ว่าข้อพระคัมภีร์นี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับการสมรสโดยตรง แต่แน่นอนว่ามันสามารถนำมาใช้เกี่ยวกับการสมรสได้ด้วย “พระคริสต์กับเบลีอัลจะลงรอยกันอย่างไรได้ หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อ วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า `เราจะอยู่ในเขาทั้งหลาย และจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา' พระเจ้าตรัสว่า `เหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย” (2 โครินธ์ 6:15-17)

พระคัมภีร์พูดต่อไปว่า “อย่าหลงเลย การคบคนชั่วย่อมเสียนิสัย” (1 โครินธ์ 15:33) การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ไม่เชื่อสามารถกลายเป็นสิ่งกีดขวางการเดินของท่านกับพระคริสต์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราถูกเรียกให้ประกาศกับผู้หลงหาย ไม่ใช่ให้ไปมีความสัมพันธ์ขั้นลึกล้ำกับพวกเขา การสร้างสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับผู้ไม่เชื่อไม่มีอะไรผิด – แต่ไม่ควรก้าวไปไกลกว่านั้น หากท่านกำลังเดทกับผู้ไม่เชื่อ อะไรคือความสำคัญอันดับแรกของท่าน – การได้ใจเขามาให้ท่านหรือการได้จิตวิญญาณเขามาให้พระคริสต์? หากท่านแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อ ท่านและเขาจะสร้างความผูกพันฝ่ายวิญญาณกันได้อย่างไร? ท่านจะมีชีวิตสมรสที่มีคุณภาพได้อย่างไรหากท่านมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องที่สำคัญที่สุดในจักรวาล – องค์พระเยซูคริสต์?

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การที่คริสเตียนจะออกเดทหรือแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries