settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการนัดเที่ยว/การเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุ่มสาว?

คำตอบ


แม้คำว่า “จีบกัน” และ “ออกเดทกัน” จะไม่มีในพระคัมภีร์ แต่พระคัมภีร์ให้หลักการไว้สำหรับคริสเตียนว่าเขาควรจะประพฤติตัวอย่างไรก่อนแต่งงาน ประการแรกคือเราจะต้องไม่คิดแบบคนทั่วไป เพราะวิธีของพระเจ้าไม่เหมือนกับวิธีของโลก (2 เปโตร 2:20) สังคมบอกว่าเราควรจะเดทกับเพศตรงข้ามให้มากที่สุดเท่าที่เราต้องการ มีแฟนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่แทนที่จะทำเช่นนั้นเราจะต้องรู้ว่าเราควรจะคบกับคนประเภทไหน ก่อนที่เราจะสานสัมพันธ์ต่อไปเราควรดูว่าเขาคนนั้นบังเกิดใหม่หรือเปล่า (ยอห์น 3:3-8) และเขาอยากจะเป็นเหมือนพระคริสต์อย่างเราหรือเปล่า (ฟีลิปปี 2:5) ทำไม่เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการหาคู่ครอง? มันสำคัญเพราะว่าคริสเตียนควรระวังที่จะไม่แต่งงานกับผู้ไม่เชื่อ (2 โครินธ์ 6:14-15) เนื่องจากมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าอ่อนลง หรือท่านอาจจะอะลุ้มอะหล่วยกับมาตรฐานทางคุณธรรมก็เป็นได้

เมื่อคน ๆ หนึ่งตัดสินใจที่จะผูกพันกับอีกคนหนึ่ง สิ่งสำคัญที่เขาควรจะจำไว้คือเขาจะต้องรักพระเจ้ามากกว่ารักคนอื่น (มัทธิว 10:37) การพูดว่าคน ๆ นั้นเป็น “ทุกสิ่ง” หรือมีความสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านคือการกราบไหว้รูปเคารพซึ่งเป็นความบาป (กาลาเทีย 5:20, โคโลสี 3:5) อีกประการหนึ่งก็คือจงอย่าทำให้ร่างกายของท่านเป็นมลทินด้วยการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน (1 โครินธ์ 6:9, 13, 2 ทิโมธี 2:22) การทำผิดทางเพศไม่เป็นแต่เพียงการทำบาปต่อพระเจ้าแต่เป็นการทำบาปต่อตัวเองด้วย (1 โครินธ์ 6:18) เรื่องสำคัญคือท่านจะต้องรักและให้เกียรติผู้อื่นเหมือนท่านรักตนเอง (โรม 12:9-10) และความจริงนี้รวมถึงการติดต่อคบหาสมาคมกับเพื่อนต่างเพศไปจนถึงการแต่งงานด้วย การทำตามหลักของพระคัมภีร์เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการมีชีวิตแต่งงานที่มั่นคง การตัดสินใจแต่งงานเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญของท่านเพราะเมื่อคนสองคนแต่งงานกันแล้ว เขาทั้งสองจะผูกพันกันและกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งควรจะเป็นการผูกพันตลอดไป โดยไม่มีการแยกจากกัน (ปฐมกาล 2:24, มัทธิว 19:5)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการนัดเที่ยว/การเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุ่มสาว?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries