settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์สามารถ/ควรจะแต่งงานกับผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหรือไม่?

คำตอบ


อุดมคติของสถานการณ์การงานแต่งงานของคริสเตียนแน่นอนก็คือเมื่อคนสองคน คือผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน มีการเข้าใจว่าเรื่องการแต่งงานเป็นอย่างเดียวในสายตา ของพระเจ้าสำหรับการมีความสัมพันธ์ทางเพศ แต่เราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกที่ดีพร้อม บางครั้งผู้ที่ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่เชื่อพระเจ้าอย่างเต็มที่และได้รับความรอดตั้งแต่เด็ก มีความหวังว่าจะแต่งงานกับผู้ที่ได้รับความรอดเมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 20 หรือปีที่ 30 และนำการใช้ชีวิตแบบมาตรฐานโลกในอดีตมาสู่การแต่งงานของคริสเตียน ในขณะที่พระเจ้านำความบาป ของเราออกไปให้ไกลจากเราเท่ากับความห่างของทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเมื่อเรา เข้ามาหาพระองค์ด้วยความสำนึกผิดและความเชื่อในพระคริสต์ (สดุดี 103:12) ผู้คนมีความ ทรงจำที่ยาวนานและการลืมอดีตของคนคนหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่าย การไม่สามารถลืม และให้อภัยความผิดพลาดในอดีตของคู่ที่เราแต่งงานด้วยจะทำให้เกิดเป็นอิทธิพลด้านลบต่อการแต่งงาน

ก่อนที่จะเข้าสู่การแต่งงานกับใครบางคนที่มีอดีตทางด้านความสัมพันธ์ทางเพศ เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะเข้าใจว่าเราได้รับความรอดและการอภัยบาปโดยพระคุณ "ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้" (เอเฟซัส 2:8 – 9) เมื่อเราเริ่มเข้าใจความหมายของการได้รับการอภัยอย่างแท้จริง เราเริ่มที่จะเห็นผ่านสายตา ของพระเจ้าและเห็นว่าพระองค์รักเรามากแค่ไหน สิ่งนั้นช่วยให้เราสามารถให้อภัยผู้อื่น การให้อภัยคือการปล่อยให้อดีตของคนนั้นผ่านไปและมองเขาหรือเธอเป็นคนใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) พระคริสต์ตายเพื่อบาปของเขา/เธอและผู้ที่จะมาเป็นคู่สมรสกันต้องตัดสินใจว่าสามารถอยู่อาศัยกับความทรงจำแห่งความบาปเหล่านั้นได้หรือไม่ นี่คือเมื่อหลักการเปลี่ยนจากทฤษฎีเป็นความจริง

ในเรื่องของการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่จะเห็นอดีตของเราจากมุมมองของพระเจ้า บาปทางเพศ เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดสำหรับพระเจ้าอย่างแน่นอน แต่ก็เช่นเดียวกับการโกหก การโกง ความคิดที่ไม่ดี ดื่นเหล้า/สูบบุหรี่มากเกินไป ความใจร้อน การหยิ่งทะนงและการไม่ให้อภัย ใครที่อยู่ท่ามกลางเราซึ่งไม่มีบาปสามรถ "เอาหินขว้างเขาก่อน" ก่อนที่จะมาหาพระคริสต์เรา แต่ละคน "ตายไปแล้วในการบาป" และถูกทำให้เป็นขึ้นมาโดยพระคุณของพระเจ้า (เอเฟซัส 2:1 – 5) คำถามคือเราสามารถให้อภัยผู้อื่นเหมือนที่พระคริสต์ทรงให้อภัยเราได้หรือไม่ การที่จะทำได้นั้นเป็นเป้าหมายของคริสเตียนที่แท้จริง พระเยซูบอกว่าถ้าเราไม่ให้อภัยผู้อื่น พระเจ้าก็จะไม่ให้อภัยเราเหมือนกัน (มัทธิว 6:14 – 15) พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าการให้อภัยผู้อื่นนั้นนำมาซึ่งการให้อภัยของพระเจ้าซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามาจากพระคุณเท่านั้น แต่การมีหัวใจแห่ง การให้อภัยเป็นสัญญาณว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับผู้เชื่อที่แท้จริง การไม่ให้อภัยอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณของหัวใจที่แข็งและดื้อดึง

ก่อนที่จะเข้าสู่การแต่งงานกับผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ มักจะมีการคิดว่าควรจะอธิษฐานและทบทวนความคิดตามลำดับ ยากอบ 1:5 บอกกับเราว่าถ้าเราแสวงหาสติปัญญาพระเจ้า ก็จะประทานให้คนที่ขอแบบเปล่าๆ การพูดคุยกับศิษยาภิบาลที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเข้าร่วมการศึกษาพระคัมภีร์ที่คริสตจักรจะช่วยเราในขั้นตอนการตัดสินใจ บางคริสตจักร มีชั้นเรียนก่อนแต่งงานที่ดีมาก เช่นเดียวกันการพูดคุยย่างอิสระและเปิดเผยกับผู้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิต เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อาจจะเปิดเผยสิ่งที่ต้องจัดการและต้องได้รับการอภัย

การแต่งงานเป็นสถานการณ์แห่งความท้าทายมากที่สุดและจะต้องทำงานหนัก เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ทั้งคู่ต้องและควรจะได้รับความรักแบบปราศจากเงื่อนไข เอเฟซัส บทที่ 5 อธิบายบทบาทของทั้งสามีและภรรยาในการแต่งงาน แต่บทพระคัมภีร์ตอนนี้ เริ่มต้นด้วยหลักการที่สำคัญที่สุดของทั้งคู่คือ "จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์" (เอเฟซัส 5:21) ยอมที่จะเสียสละและมีกำลังในการเลือกที่จะเป็นผู้รับใช้เพื่อให้การแต่งงานดีขึ้นนั้นเป็นเป้าหมายของผู้ชายและผู้หญิงที่เติบโตในฝ่ายวิญญาณอย่างเต็มที่ซึ่งให้เกียรติพระเจ้า การเลือกคู่สมรสอย่างชาญฉลาดซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามพระคัมภีร์นั้นสำคัญ แต่ความสำคัญที่เท่ากันคือจิตวิญญาณที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและการยอมจำนนต่อพระเจ้าของเรา ผู้ชายที่แสวงหาพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นผู้ชายที่พระองค์อยากให้เขาเป็นนั้นจะสามารถช่วยภรรยา ให้เป็นผู้หญิงที่พระเจ้าอยากจะให้เธอเป็นได้โดยไม่คำนึงถึงอดีตของแต่ละคน พวกเขาจะสามารถสร้างชีวิตการแต่งงานให้ถวายเกียรติพระเจ้าและเป็นความยินดีสำหรับพวกเขาทั้งสอง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์สามารถ/ควรจะแต่งงานกับผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries