settings icon
share icon
คำถาม

ความน่าดึงดูดใจทางด้านกายภาพนั้นสำคัญแค่ไหนเมื่อเรามองหาคู่สมรส?

คำตอบ


ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเจ้าสร้างชายและหญิงมาให้มีความน่าดึงดูดใจทางกายภาพ ต่อกันและกัน ส่วนประกอบทางเพศในการแต่งงานนั้นสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ทางเพศ ระหว่างสามีและภรรยาเพื่อการให้กำเนิดและเพื่อการอยู่รอดของมนุษยชาติ ในเวลาเดียวกัน การแต่งงานแบบคลุมถุงชนรวมถึงการแต่งงานที่คู่แต่งงานไม่ได้เห็นหน้ากันจนกระทั่ง ถึงวันแต่งงานนั้นเป็นแบบแผนเมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาแล้วและยังคงมีการปฏิบัติเช่นนี้ ในบางแห่งของโลก

กษัตริย์ซาโลมอนได้อธิบายถึงความน่าดึงดูดใจของเจ้าบ่าวของผู้ซึ่งเป็นที่รักของซาโลมอน ในบทที่ 4 และบทที่ 7 ของพระธรรมเพลงซาโลมอน ท่านอธิบายถึงความงามทางกายภาพของเธอและความปรารถนาที่เขามีต่อเธอ เธอตอบสนองในข้อ 8 โดยการอธิบายถึงความปรารถนา อันแรงกล้าที่เธอมีต่อเขาและความปรารถนาการสวมกอดของเขา พระธรรมเพลงซาโลมอน เป็นการบรรยายให้เห็นภาพของความรักแห่งการสมรสที่สวยงามซึ่งมีความน่าดึงดูดใจ ทางกายภาพเป็นส่วนประกอบ

ไม่ใช่เพื่อให้พูดว่าความน่าดึงดูดใจทางด้านกายภาพเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อมองหาสามีหรือภรรยา อย่างหนึ่งก็คือความงามไม่ควรได้รับการตัดสินโดยโลก สิ่งที่โลกเห็นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนั้นต่ำกว่ามาตรฐานของความงามที่มีการอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ ความงามทางกายภาพจางหายไปตามกาลเวลาแต่ความงามที่แท้จริงภายในนั้นส่องออกมา จากผู้หญิงที่รักพระเจ้า (สุภาษิต 31:30) เปโตรหนุนใจให้ผู้หญิงพัฒนาความงามภายในที่มา จาก "จิตใจที่สงบและสุภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า บรรดาสตรีผู้ทรงศีลในครั้งโบราณนั้น ผู้ซึ่งเชื่อในพระเจ้า ก็ได้ประดับกายเช่นนั้น" (1 เปโตร 3:3 — 5) ความงามภายนอกนั้นมีอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความงามภายในคงอยู่เป็นนิรันดร์

ความน่าดึงดูดใจของผู้ชายต้องมาจากภายในเช่นเดียวกัน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ คือพระเยซูผู้ "ไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่าน และไม่มีความงาม ที่เราจะพึงปรารถนาท่าน" (อิสยาห์ 53:2) ถึงอย่างนั้นความงามของพระสิริและพระคุณ ของพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าในสภาพของมนุษย์ได้ฉายออกจากพระองค์ไปยังทุกคนที่ได้เห็นพระองค์ สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงคือลูซิเฟอร์/ซาตานผู้ซึ่งมีการอธิบายว่า "เป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบ เต็มด้วยสติปัญญา และมีความงามอย่างพร้อมสรรพ" (เอเสเคียล 28:12) แม้ว่าเขาจะมีความงามภายนอกแต่ลูซิเฟอร์ได้เป็นศูนย์รวมของความชั่ว และการไม่มีพระเจ้า

ความงามภายนอกนั้นเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแต่หญิงและชายที่การพิพากษของเขามีข้อบกพร่อง โดยที่บาปนั้นตั้งอยู่บนความสำคัญที่ไม่เหมาะสม ทัศนคติของพระเจ้านั้นแตกต่างกัน "พระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ" (1 ซามูเอล 16:7) สามีหรือภรรยาที่ได้รับการคาดหวังไว้ต้องเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ ซึ่งมีความจริงใจ กำลังเติบโตและเติบโตอย่างเต็มที่ในความเชื่อและเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระคริสต์ คนสองคนที่มีจุดประสงค์เดียวกันในชีวิตคือการถวายพระสิริแด่พระเจ้าในทุกสิ่งที่เขาทำ จะพบกับความน่าดึงดูดใจทางกายภาพต่อกันและกันที่เพิ่มขึ้นและคงอยู่ตลอดชีวิต

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความน่าดึงดูดใจทางด้านกายภาพนั้นสำคัญแค่ไหนเมื่อเรามองหาคู่สมรส?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries