settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนซึ่งมีสังกัดที่แตกต่างกันควรออกเดทหรือแต่งงานกันไหม?

คำตอบ


ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์สังกัดแบ๊บติสต์สามารถออกเดทกับผู้ที่อยู่ในสังกัดเพนเทคอสต์ได้หรือไม่ ผู้ที่อยู่ในสังกัดลูเธอรันสามารถออกเดทกับผู้ที่อยู่ในสังกัดเพรสไบทีเรียนได้หรือไม่ ประเด็นซึ่งสำคัญที่สุดคือบุคคลทั้งสองรู้จักพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการ “เทียมแอก” (2 โครินธ์ 6:14) แต่นี่หมายถึงเฉพาะผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงผู้เชื่อสองคนที่มีความเชื่อบางประการที่แตกต่างกัน หากบุคคลทั้งสองรู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดตามพระคัมภีร์แล้วก็ไม่มีเหตุผลใดที่พวกเขาไม่สามารถออกเดทและ/หรือแต่งงานได้

อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาและประเด็นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อหรือถ้าความสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องจริงจังแล้วอาจนำไปสู่การแต่งงาน ทั้งคู่ต้องนั่งลงและตกลงกันว่าจะไปคริสตจักรใด หากมีความขัดแย้งส่วนใหญ่ในหลักคำสอนทางความเชื่อ ทั้งคู่จะต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ไม่เห็นด้วยและในขณะเดียวกันก็ตกลงกันว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรและตกลงกันว่าจะดำเนินชีวิตตามความเชื่อของคริสเตียนอย่างไร มันเป็นการดีที่สุดที่คู่สามีภรรยาจะตกลงกันตามหลักคำสอน แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อในพระคริสต์ ความรักซึ่งกันและกันและความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับนิกายที่แตกต่างกันในความเชื่อของคริสเตียนเท่านั้น ผู้เชื่อที่แท้จริงในพระคริสต์ไม่ควรแต่งงานกับสมาชิกของลัทธิและหรือศาสนาเทียมเท็จที่อ้างว่าเป็นคริสเตียน การรู้และยอมรับหลักคำสอนพื้นฐานของความเชื่อของคริสเตียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคู่สมรสที่คาดหวังจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์หรือการแต่งงานที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนซึ่งมีสังกัดที่แตกต่างกันควรออกเดทหรือแต่งงานกันไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries