settings icon
share icon
คำถาม

ฉันควรค้นหาอะไรในคนที่จะเป็นสามี?

คำตอบ


เมื่อสตรีคริสเตียนกำลังค้นหาใตรสักคนมาเป็นสามี หล่อนควรหาผู้ชาย "ตามชอบพระทัยพระเจ้า" กิจการ “ครั้นถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขา และทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดว่า เราได้พบดาวิดบุตรของเจสซี เป็นคนที่เราชอบใจเป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการ”

สัมพันธภาพที่สำคัญที่สุดที่เรามีคือการเข้าร่วมสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้า การเข้าร่วมสนิทสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น ถ้าการเข้าร่วมสนิทของเรากับพระเจ้าเป็นแนวดิ่งอย่างที่ควรเป็น แล้ว การเข้าร่วมสนิทของพวกเราในแนวนอนก็จะสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงนั้น ดังนั้น สามีที่มีศักยภาพควรเป็นผู้ชายที่มุ่งเป้าในการเดินตามพระคำของพระเจ้าอย่างเชื่อฟังและเป็นผู้ที่แสวงหาการมีชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

1โครินธ์ 10:31 เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับ ประทานจะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

มีคุณสมบัติอื่นข้อใดบ้างที่ควรค้นหา อัครทูตเปาโลสอนให้เราควรค้นหาคุณสมบัติทั้งหลายของคนที่จะมาเป็นสามี ดังที่อยู่ใน 1 ทิโมธี บทที่3 ในเนื้อหาพระคัมภีร์มีคุณสมบัติหลายอย่างสำหรับผู้นำพระกายของคริสตจักร อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติเหล่านี้ควรทำให้ชีวิตของผู้ชายที่เดินตาม”น้ำพระทัยพระเจ้า” ดูงามสง่า คุณสมบัติทั้งหลายถอดความได้ดังนี้ ผู้ชายควรอดทนและบังคับความประพฤติของตน ไม่หยิ่งผยองแต่มีท่าทีสุขุมภายใน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ยกย่องความดีงามให้แก่ผู้อื่น สามารถอดทนสั่งสอนได้ ไม่ปล่อยตัวมัวเมา ไม่ใช้ของประทานของพระเจ้าอย่างครองสติไม่ได้ ไม่มีแนวโน้มชอบความรุนแรง ไม่หมกมุ่นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่พุ่งเป้าไปที่พระเจ้า ไม่มักเป็นคนใจร้อน หรือโกรธง่าย เพื่อจะกระทำผิดได้ง่ายดาย และมีใจกตัญญูต่อของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่อิจฉาของประทานที่คนอื่นได้รับ

คุณสมบัติข้างต้นอธิบายลักษณะผู้ชายที่มีบทบาททางปฏิบติตามกระบวนการเป็นผู้เชื่อที่เติบโตแล้ว นั่นเป็นแบบฉบับของผู้ชายที่จะเป็นสามีที่มีศักยภาพ ที่สตรีควรค้นหา แน่นอน มีเสน่ห์ดึงดูดฝ่ายร่างกาย มีความสนใจใกล้เคียงกัน มีความเข้มแข็งและความอ่อนแอประกอบกัน และความปรารถนาจะมีบุตร ล้วนเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นรองจากคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณที่ผู้หญิงควรพิจารณาผู้ชาย ผู้ชายที่คุณไว้วางใจได้ เคารพยกย่อง และเดินตามแนวทางความชอบธรรมนั้นมีคุณค่าที่สำคัญเหนือกว่าผู้ชายที่มีหน้าตาดี มีชื่อเสียง มีอำนาจ

หรือมีสุดท้าย ในการ ”มองหา” สามีสักคน ชีวิตเราต้องยอมจำนน ต่อน้ำพระทัยพระเจ้า ผู้หญิงทุกคนต้องการหา “เสน่ห์แบบเจ้าชาย” แต่ในความเป็นจริงคือว่าหล่อนอาจจะได้แต่งงานกับชายที่มีตำหนิมากมายอย่างที่เธอมี ดังนั้น โดยพระคุณพระเจ้า พวกเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกัน เรียนรู้ที่จะเป็นหุ้นส่วนชีวิตกัน และปฏิบัติต่อกันและกัน เราต้องเข้าสูสัมพันธภาพที่สำคัญที่สุดอันดับรองลงมาคือการแต่งงาน ไม่ใช่เพราะมีปัญหาหน้ามืดด้านอารมณ์ แต่ด้วยสายตาที่เปิดกว้าง การเข้าร่วมสนิทที่สำคัญที่สุดของเรากับพระเจ้าพระผู้ช่วย ต้องยกให้เป็นเป้าหมายสำคัญในชีวิตของเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม ฉันควรค้นหาอะไรในคนที่จะเป็นสามี?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries