settings icon
share icon
คำถาม

คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?

คำตอบ


ความคิดทั่วไปของ "คู่แท้" คือสำหรับทุกคนมีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ "เหมาะสม" และถ้าคุณแต่งงานกับคนอื่นนอกจากคู่แท้คนนี้ คุณจะไม่มีความสุข แนวคิดเรื่องคู่แท้มีอยู่ ในพระคัมภีร์หรือไม่ ไม่ ไม่มี แนวคิดเรื่องคู่แท้มักใช้เป็นข้ออ้างในการหย่าร้าง คนที่ไม่มีความสุขในการแต่งงานของพวกเขาบางครั้งอ้างว่าพวกเขาไม่ได้แต่งงานกับคู่แท้ของพวกเขาดังนั้นจึงควรจะหย่าและเริ่มต้นค้นหาคู่แท้ที่แท้จริงของพวกเขา สิ่งนี้ไม่ได้เป็นอะไรนอกเสียจากข้อแก้ตัว เป็นข้ออ้างที่เปิดเผยว่าไม่มีในพระคัมภีร์ ถ้าคุณแต่งงานแล้วคนที่คุณแต่งงานด้วย ก็คือคู่แท้ของคุณ ในพระธรรมมาระโก 10:7 — 9 ประกาศว่า "เพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ ทำให้พรากจากกันเลย" สามีและภรรยาเป็น "เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน" "เป็นเนื้อเดียวกัน" "ไม่เป็นสองต่อไปแต่หนึ่ง" และ "ได้ผูกพันกันแล้ว" นั่นก็คือคู่แท้

การสมรสอาจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความสุขดั่งที่คู่สมรสปรารถนาให้เป็น สามีภรรยาอาจไม่มีกายภาพ อารมณ์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางฝ่ายจิตวิญญาณดั่งที่พวกเขาปรารถนา แต่แม้ในกรณีนี้สามีและภรรยายังคงเป็นคู่แท้ คู่รักในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็น ต้องพัฒนาความสนิทสนมของ "คู่แท้" ที่แท้จริง โดยการเชื่อฟังตามสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการแต่งงาน (เอเฟซัส 5:22 — 33) คู่รักสามารถพัฒนาความสนิทสนม ความรักและพันธสัญญาในการเป็น "เนื้อเดียวกัน" ที่นำมาซึ่งการเป็นคู่แท้ ถ้าคุณแต่งงานแล้ว คุณก็แต่งงานกับคู่แท้ของคุณ ไม่ว่าการสมรสจะไม่ลงรอยกันอย่างไร พระเจ้าสามารถนำมาซึ่งการเยียวยา การให้อภัย การฟื้นฟูและความรักในการสมรสและความความกลมกลืนกันที่แท้จริง

เป็นไปได้ไหมที่จะแต่งงานผิดคน ถ้าเรามอบตัวเองให้กับพระเจ้าและแสวงหาการทรงนำ ของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงนำเรา "จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์ จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น" (สุภาษิต 3:5 — 6) ความหมายของสุภาษิต 3:5 — 6 คือถ้าคุณไม่วางใจในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของคุณและพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเอง คุณสามารถเดินไปในทิศทางที่ผิดได้ ใช่ เป็นไปได้ ในเวลาที่ไม่เชื่อฟังและขาดการสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อแต่งงานกับใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้คุณแต่งงานด้วย แม้ในกรณีดังกล่าวอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและทรงควบคุมอยู่

แม้ว่าการแต่งงานไม่ใช่ความปรารถนาของพระเจ้า มันยังอยู่ในน้ำพระทัยแห่งอำนาจสูงสุด และแผนการของพระองค์ พระเจ้าเกลียดการหย่าร้าง (มาลาคี 2:16) และ "การแต่งงานผิดคน" ไม่เคยถูกนำเสนอในพระคัมภีร์เพื่อให้เป็นเหตุผลในการหย่าร้าง การอ้างว่า "ฉันแต่งงานผิดคนและจะไม่มีวันมีความสุขเว้นแต่ฉันพบว่าคู่แท้ที่แท้จริงของฉัน" เป็นเรื่องที่ไม่ไม่มีในพระคัมภีร์สองประการ ประการแรกคือการอ้างว่าการตัดสินใจที่ผิดของคุณได้ขัดต่อน้ำพระทัย ของพระเจ้าและทำลายแผนการของพระองค์ ประการที่สองก็คือการอ้างว่าพระเจ้า ไม่สามารถทำให้การแต่งงานที่ยากลำบากมีความสุข เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และประสบความสำเร็จได้ ไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถจะทำได้เพื่อทำลายน้ำพระทัยแห่งอำนาจสูงสุดของพระเจ้าได้ พระเจ้าสามารถนำคนสองคนไหนก็ได้มา ไม่ว่าจะเป็นคู่ที่ไม่เหมาะสมกันอย่างไรแล้วปั้นให้กลายเป็นคนสองคนที่สมบูรณ์แบบสำหรับกันและกัน

ถ้าเรารักษาการสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า พระองค์จะทรงนำเราและนำทางเรา ถ้าคนๆ หนึ่งกำลังเดินกับพระเจ้าและแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริง พระเจ้าจะทรงนำคนนั้นไปหาคู่สมรสที่เขาปรารถนา พระเจ้าจะทรงนำเราไปสู่ "คู่แท้" ถ้าเรายอมจำนนต่อพระองค์และติดตามพระองค์ อย่างไรก็ตามการเป็นคู่แท้เป็นทั้งตำแหน่งและการปฏิบัติ สามีและภรรยาเป็นคู่แท้เช่นนั้นพวกเขาเป็น "เนื้อเดียวกัน" ทางฝ่ายจิตวิญญาณ ทางกายภาพและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกัน ในทางปฏิบัติแม้ว่า มีกระบวนการว่าคู่รักคืออะไร คู่แท้และทำให้เป็นความจริงแบบวันต่อวันเป็น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่แท้จริงของคู่แท้จะเป็นไปได้โดยการนำแบบแผนการแต่งงานในพระคัมภีร์มาใช้เท่านั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คู่แท้มีอยู่จริงหรือไม่ พระเจ้ามีคนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะแต่งงานด้วยหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries