settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือเหตุผลที่ใช้ได้ในการเลิกกับแฟนหนุ่มหรือแฟนสาว?

คำตอบ


นี่เป็นคำถามที่ตอบได้ยาก ไม่ว่าจะกล่าวหรือทำอะไรลงไปแล้วก็ตาม สิ่งแรกที่ควรจำไว้ก็คือคำแนะนำที่พระเยซูทรงให้แก่เปโตรเกี่ยวกับการให้อภัยใครสักคนที่ทำบาปต่อเขาคือ “แล้วเปโตรมาทูลถามพระเยซูว่า ‘พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องทำบาปต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ควรจะยกโทษให้เขากี่ครั้งดีสักเจ็ดครั้งหรือ’ พระเยซูตรัสว่า ‘เราบอกท่านว่าไม่ใช่เจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบเจ็ดครั้ง’” (มัทธิว 18:21–22) การให้อภัยอีกฝ่ายภายในความสัมพันธ์ควรเป็นขั้นตอนแรกที่คุณตัดสินใจทำ

คุณอาจคิดได้ว่าการออกเดทหรือการจีบเป็นวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับการแต่งงาน แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรอยู่กับคนแรกที่คุณออกเดทหรือจีบและแต่งงานกับพวกเขา พระเจ้าอาจนำคุณไปหาคนอื่น แต่มันเป็นการดีที่สุดที่จะให้อภัยและพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆ เว้นแต่ว่าพระเจ้าจะทรงนำคุณออกจากความสัมพันธ์ผ่านการอธิษฐานที่รอบคอบและถ่อมใจ คุณควรนำแนวคิดในการทำสิ่งต่างๆ ให้ได้ผลไปฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกับที่คุณจะทำในการแต่งงานแทนที่จะวิ่งหนีเมื่อผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นคู่สมรสของคุณทำสิ่งที่รบกวนคุณหรือทำให้คุณเสียใจ

มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุผลอันแน่นอนซึ่งควรพิจารณาในการเลิกกับแฟนหนุ่มหรือแฟนสาวของคุณ เปาโลบอกเราใน 1 โครินธ์ 5:9-11 ว่า “ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายบอกพวกท่านแล้วว่า อย่าคบพวกที่ล่วงประเวณี แต่ไม่ใช่ห้ามคบทุกคนในโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้อโกงหรือคนไหว้รูปเคารพ ถ้าห้ามอย่างนั้นพวกท่านก็ต้องออกไปจากโลกนี้ แต่บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังเขียนบอกพวกท่านว่า จงอย่าคบคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้ว แต่ยังล่วงประเวณี โลภ ไหว้รูปเคารพ ชอบกล่าวร้าย เป็นคนขี้เมา และเป็นคนฉ้อโกง แม้จะกินด้วยก็อย่าเลย ” ถ้าแฟนหนุ่มหรือแฟนสาวของคุณยอมให้กับความบาปเหล่านี้ เปาโลบอกว่าความสัมพันธ์ต้องจบลง คนเหล่านั้นที่มีชีวิตด้วยคุณลักษณะของความโลภ การผิดศีลธรรม การบูชารูปเคารพ ฯลฯ ไม่ใช่คู่สมรสที่เหมาะสม

เหตุการณ์นั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถานการณ์และเป็นการยากเสมอที่จะบอกใครบางคนว่าต้องทำอะไรในสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญ เป็นที่ชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้เราแสดงให้เห็นถึง การให้อภัยในทุกสถานการณ์ แต่สำหรับการละทิ้งใครบางคน ทางเดียวที่จะรู้วิธีจัดการกับปัญหาในความสัมพันธ์คือผ่านการอธิษฐาน ด้วยการเข้าใจอย่างถ่องแท้ ด้วยสติปัญญา และความเห็นอกเห็นใจ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือเหตุผลที่ใช้ได้ในการเลิกกับแฟนหนุ่มหรือแฟนสาว?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries