settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมคริสเตียนถึงต่อต้านเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอย่างรุนแรง?

คำตอบ


การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนั้นรวมถึงการสัมผัสทางเพศก่อนที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ของการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีหลากหลายเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์และศาสนาคริสต์ตามประเพณีถึงไม่ยอมรับสิ่งนี้ พระเจ้าทรงสร้างการมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้มีความสุขในความสัมพันธ์ของการแต่งงานที่มีคำมั่นสัญญาของผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคน การกำจัดสิ่งนี้ออกจากบริบทนั้นก็คือการบิดเบือนการใช้งานและกำจัดความเพลิดเพลินของสิ่งนี้อย่างรุนแรง การสัมผัสทางเพศรวมถึงระดับของความใกล้ชิดที่เราไม่ได้มีประสบการณ์ในความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นใด เมื่อพระเจ้าทรงนำอาดัมและเอวามาเข้าร่วมกันในการแต่งงาน พระองค์ได้ทรงสร้างความสัมพันธ์ของการ “เป็นเนื้อเดียวกัน” พระธรรมปฐมกาล 2:24 บอกเราว่าผู้ชายจะจากครอบครัวไปอยู่ร่วมกับภรรยาและกลายเป็น “เนื้อเดียวกัน” กับเธอ

แนวความคิดนี้ก็ยังคงอยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เช่นเดียวกัน เราเห็นคำตรัสของพระเยซูในมัทธิว 19:5 และมาระโก 10:7 เปาโลอธิบายถึงแนวความคิดนี้ใน 1 โครินธ์ 6:12-20 ในการอภิปรายของเขาเรื่องฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระเจ้าเหนือร่างกายและจิตใจของเรา เขากล่าวว่าเมื่อผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี พวกเขาก็กลายเป็น “ร่างกายเดียวกัน” (ข้อ 16) เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษ ระดับความเปราะบางที่คนคนหนึ่งประสบในความสัมพันธ์ทางเพศนั้นควรเกิดขึ้นภายในการแต่งงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีคำมั่นสัญญาและการไว้ใจกันเท่านั้น

โดยปรกติแล้วการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนั้นมีอยู่สองบริบท ซึ่งมี “เรารักกันและกันและมีคำมั่นสัญญาต่อกันและกันแต่แค่ไม่อยากรอที่จะแต่งงาน” แล้วก็มี “การมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ” รูปแบบแรกมักจะเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองด้วยความคิดที่ว่าคู่รักนั้นจะแต่งงานกันอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงไม่มีความบาปที่จะมีความสัมพันธ์ในการแต่งงานในขณะนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการขาดความอดทนและไม่ให้เกียรติตัวเอง เช่นเดียวกันก็เป็นการไม่ให้เกียรติอีกคนหนึ่งด้วย สิ่งนี้กำจัดลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์จากขอบเขตที่เหมาะสมของมัน ซึ่งจะกัดกร่อนแนวความคิดที่ว่าสิ่งนี้ยังคงมีขอบเขตอยู่ ถ้าเรายอมรับพฤติกรรมนี้ ไม่นานเราก็จะมองการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสว่าเป็นที่ยอมรับได้ การบอกคู่ชีวิตในอนาคตของเราว่าพวกเขามีค่าสำหรับการรอคอยนั้นทำให้ความสัมพันธ์เข้มแข็งขึ้นและเพิ่มระดับของคำมั่นสัญญา

การมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั้นได้แพร่ไปยังหลายๆ สังคม ในความจริงแล้วไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการมีเพศสัมพันธ์ “โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ” เพราะว่าความลึกซึ้งของความใกล้ชิดนั้นรวมอยู่ในความสัมพันธ์ทางเพศ ภาพเปรียบเทียบดังต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์คือ ถ้าเราติดกาวบนวัตถุหนึ่งกับวัตถุอีกชิ้นหนึ่ง มันก็จะติดอยู่กับสิ่งนั้น ถ้าเรานำวัตถุหนึ่งออก มันก็จะทิ้งเศษที่ตกค้างเอาไว้ ยิ่งติดกันนานแค่ไหนมันก็จะยิ่งทิ้งเศษที่ตกค้างไว้มากเท่านั้น ถ้าเราเอาวัตถุที่ติดกาวนั้นไปติดหลายๆ ที่ซ้ำๆ กันหลายครั้ง มันจะทิ้งเศษตกค้างในทุกๆ ที่ซึ่งเราเอามันไปติด และท้ายที่สุดแล้วมันจะสูญเสียความสามารถในการไปติดกับอะไรก็ตาม นั่นเหมือนอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีส่วนร่วมในการมีเพศสัมพันธ์ “โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ” แต่ละครั้งที่เรามีความสัมพันธ์ทางเพศ เราได้ทิ้งส่วนของเราไว้แล้วเราเองก็จะยิ่งสูญเสียตัวเราเองมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเราเปลี่ยนคู่รักจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง เราก็สูญเสียตัวตนของเราทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละครั้ง และท้ายที่สุดแล้วเราอาจจะสูญเสียความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศที่ยืนนานไปเลย ความสัมพันธ์ทางเพศนั้นรุนแรงและลึกซึ้งมากจนเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่สิ่งนี้ได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะดูว่าง่ายขนาดไหนก็ตาม

ดังนั้นยังมีความหวังหรือไม่ เมื่อคริสเตียนมีส่วนร่วมในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือเมื่อคนคนหนึ่งได้สูญเสียความบริสุทธิ์ทางเพศของเขาหรือเธอเมื่อมาถึงพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพิสูจน์ถึงการกระทำบาปและจะมีความโศกเศร้าเสียใจเหนือสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งสำคัญและสำคัญถึงชีวิตที่ต้องจำไว้ว่าไม่มีบาปใดที่เกินกว่าพระโลหิตของพระเยซู ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์จะไม่เพียงแต่ให้อภัยเราแต่จะชำระเราให้สะอาดจาก “การอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9) มากไปกว่านั้นเพิ่มเติมจากการให้อภัย (ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญในตัวมันเอง) พระเจ้าก็ได้ทรงกระทำการฟื้นฟู ในพระธรรมโยเอล 2:25 พระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าพระองค์จะทรงฟื้นฟูปีที่ตั๊กแตนมากินผลผลิตต่างๆ สิ่งนี้ไม่ได้เป็นพระสัญญาโดยตรงต่อคริสเตียนทุกวันนี้ แต่ได้ระบุว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะแห่งการฟื้นฟู การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเหมือนกับตั๊กแตนที่ทำลายความรู้ลึกของการเป็นตัวเอง การเคารพตัวเอง และมุมมองการให้อภัยของเราอย่างสิ้นเชิง แต่เมื่อพระเจ้าสามารถฟื้นฟูสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด พระคัมภีร์ก็บอกเราเช่นเดียวกันว่าเมื่อเรามาถึงพระคริสต์ เราก็เป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) ดังนั้นผู้ที่มีส่วนร่วมในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับการสร้างใหม่โดยพระเจ้าให้เป็นคนใหม่ แล้วตัวเก่าก็หายไป คนใหม่เข้ามาแทนที่

ท้ายที่สุดเรารู้ว่าในฐานะคริสเตียน เราได้รับการสร้างใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแต่ละวันที่เราเดินกับพระเยซู พระธรรมโคโลสี 3:10 บอกเราว่าตัวใหม่ตนของเรากำลังได้รับการสร้างใหม่แบบวันต่อวันตามพระลักษณะของพระผู้สร้าง ไม่มีบาปใดที่ไม่มีความหวัง ฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐนั้นมีไว้สำหรับทุกคนที่เชื่อในการให้อภัยของพระเยซู

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมคริสเตียนถึงต่อต้านเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอย่างรุนแรง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries