settings icon
share icon
คำถาม

ผมควรจะมองหาอะไรในตัวแฟนสาวที่เป็นคริสเตียน?

คำตอบ


ความสัมพันธ์ในการออกเดทแบบที่เห็นอยู่กันในทุกวันนี้ไม่ได้มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ ในทางกลับกันพระคัมภีร์กล่าวถึงหลักการในการแต่งงานแทน การออกเดทในปัจจุบันเป็นวิธีที่ผู้ชายและผู้หญิงจะประเมินซึ่งกันและกันถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะมาเป็นคู่สามีภรรยา สิ่งนี้หมายถึงสิ่งที่แฟนสาวซึ่งเป็นคริสเตียนควรจะเป็น สิ่งสำคัญอันดับแรกเลยคือต้องเป็นคู่สมรสที่มีศักยภาพ ผู้ชายที่เป็นคริสเตียนควรที่จะมองหาผู้หญิงที่เขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยไม่ใช่แค่ใครสักคนที่อยากจะร่วมสนุกด้วยเพียงเท่านั้น ถ้าผู้ชายคนไหนไม่พร้อมที่จะแต่งงาน เขายังไม่ควรตามหาแฟนสาวที่เป็นคริสเตียน

ในขณะที่ผู้ชายมองหาแฟนสาว คุณสมบัติซึ่งสำคัญที่สุดที่เธอต้องมี (ในฐานะภรรยาในอนาคตของเขาและเป็นบุคคลที่จะมีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของเขา) คือการได้รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระองค์ ในพระธรรม 2 โครินธ์ 6:14 เปาโลบอกเราว่า “อย่าเข้าเทียมแอก” กับผู้ที่ไม่เชื่อ ถ้าผู้หญิงคนไหนไม่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ผู้ชายที่เป็นคริสเตียนก็คงโง่เขลาถ้าคิดว่าจะให้เธอมาเป็นแฟนหรือเป็นภรรยา

แต่กระนั้นก็ตามเพียงเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคริสเตียนก็ไม่จำเป็นว่าเธอจะเป็นคู่สมรสที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ชายคริสเตียนคนใดก็ตาม มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงด้านอื่นๆ ของการ “เข้าเทียมแอก” ยกตัวอย่างเช่นมีเป้าหมายฝ่ายจิตวิญญาณ มีหลักการเรื่องความเชื่อ และมีมุมมองต่อชีวิตที่คล้ายกัน ทั้งหมดล้วนเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญอย่างมาก นอกเหนือจากนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาญฉลาดเมื่อคำนึงสิ่งที่อยู่ในทางปฏิบัติมากขึ้นเช่น ระดับของความกระตือรือร้น ความชอบที่เหมือนกันและความคาดหวังต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัว และวิถีการดำเนินชีวิต มีผู้ชายหลายคนที่แต่งงานกับผู้หญิงโดยอาศัยแรงดึงดูดทางอารมณ์หรือทางร่างกายเพียงอย่างเดียวและนั่นอาจนำไปสู่หายนะได้

พระคัมภีร์ให้แนวทางบางประการเกี่ยวกับอุปนิสัยที่ผู้ชายควรมองหาจากแฟนสาวที่เป็นคริสเตียน ผู้หญิงที่เป็นคริสเตียนจะแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการยอมจำนนต่อพระเจ้า อัครทูตเปาโลบอกภรรยาทั้งหลายว่าพวกเขาต้องยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า (เอเฟซัส 5:22-24) หากเธอไม่สามารถยอมจำนนต่อพระเจ้าได้เธอก็ไม่น่าจะเห็นคุณค่าของการยอมจำนนต่อสามีเมื่อเวลานั้นมาถึง มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจำไว้ว่าคุณลักษณะของการยอมเชื่อฟังคือคุณสมบัติทางจิตวิญญาณไม่ใช่ลักษณะของบุคลิกภาพ บุคลิกที่อ่อนหวานไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับจิตวิญญาณที่ยอมเชื่อฟังและบุคลิกที่กระตือรือร้นหรือจิตใจที่เด็ดเดี่ยวก็ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับจิตวิญญาณที่มีความมุ่งมั่น ผู้หญิงจะยอมเชื่อฟังจนถึงขั้นที่เธอได้รับอิทธิพลจากพระวิญญาณของพระเจ้าและเธอจะได้รับอิทธิพลจากพระวิญญาณของพระองค์จนถึงขั้นที่เธอรักพระองค์และใช้เวลากับพระคำของพระองค์

ผู้หญิงที่เป็นคริสเตียนควรเป็นผลดีต่อสามีและเป็นพระพรแก่สามีของเธอ เธอจะต้องเป็นผู้ช่วยของเขาตามแบบอย่างในคำสอนของพระคัมภีร์ในช่วงแรกสุดที่กำหนดไว้สำหรับอาดัมและเอวา เธอควรเป็นผู้ช่วยที่เหมาะสมสำหรับพันธกิจและการทรงเรียกของเขา ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาได้รับการทรงเรียกให้เป็นศิษยาภิบาลหรือมิชชันนารี เขาก็ควรมองหาแฟนสาวที่เป็นคริสเตียนซึ่งรู้สึกถึงการทรงเรียกที่เหมือนกัน ถ้าเขารู้สึกปรารถนาอย่างมากที่จะมีครอบครัวใหญ่เขาก็ควรมองหาผู้หญิงที่รู้สึกแบบเดียวกัน แต่สิ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือการทำตามการทรงเรียกที่ทรงใส่มาให้เราทุกคนนั่นคือการเป็นทูตของพระคริสต์ (2 โครินธ์ 5:20) ผู้ชายควรเลือกผู้หญิงที่จะให้ความช่วยเหลือและไม่ต่อต้านเขาในเรื่องนี้ เธอควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการอธิษฐาน (1 เธสะโลนิกา 5:17) การให้กำลังใจ (1 เธสะโลนิกา 5:11) รับใช้ผู้อื่น (ฮีบรู 6:10) และสติปัญญาที่มาจากการรู้จักพระคำของพระเจ้า (โคโลสี 3:16) นี่คือผู้หญิงในแบบที่จะเป็นผลดีอย่างแท้จริงต่อผู้ชายที่เป็นคริสเตียน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ผมควรจะมองหาอะไรในตัวแฟนสาวที่เป็นคริสเตียน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries