settings icon
share icon
คำถาม

มุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับการหมั้นคืออะไร?

คำตอบ


ในพระคัมภีร์มีสามขั้นตอนที่ชาวยิวต้องถือปฏิบัติเมื่อจะแต่งงาน ทั้งสองครอบครัวต้องตกลงกันถึงความเป็นหนึ่งเดียว และจากนั้นก็ได้ทำการประกาศเป็นสาธารณะ เมื่อถึงจุดนี้คู่รักนั้นได้สัญญากันว่าจะแต่งงานหรือหมั้นกัน ท้ายที่สุดพวกเขาก็แต่งงานกันอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มต้นดำเนินชีวิตร่วมกัน การสัญญากันว่าจะแต่งงานในสมัยนั้นเป็นอะไรที่คล้ายกับสิ่งที่เราเรียกว่าการหมั้นในปัจจุบัน ยกเว้นแต่ว่าสังคมของเราไม่ได้ให้เกียรติแก่ความจริงจังของการหมั้นเหมือนที่ผู้คนในสมัยก่อนนั้นได้ให้เกียรติ ในสมัยของพระคัมภีร์เมื่อคู่รักชาวยิวได้สัญญาว่าจะแต่งงานกัน พวกเขาก็ถูกผูกมัดด้วยสัญญาที่สามารถทำลายได้ด้วยความตายหรือการหย่าร้างเท่านั้น

คริสเตียนคนใดก็ตามที่กำลังพิจารณาว่าจะแต่งงานต้องตระหนักถึงความลึกซึ้งของคำมั่นสัญญานี้และไม่กระโดดเข้าสู่สิ่งนี้อย่างไม่เอาใจใส่ พระเจ้าทรงตั้งใจให้การแต่งงานเป็นคำมั่นสัญญาตลอดชีวิต ไม่ใช่การจัดเตรียมที่ชั่วคราว พระคัมภีร์กล่าวสิ่งนี้เกี่ยวกับการแต่งงานคือ “เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์พรากออกจากกันเลย” (มาระโก 10:7-9)

คริสเตียนต้องแน่ใจว่าพวกเขามีความเข้าใจซึ่งชัดเจนในคนที่เขาอาจจะแต่งงานด้วยก่อนที่จะหมั้นกัน พระคัมภีร์กล่าวว่าคริสเตียนไม่สามารถอยู่รวมกลุ่มและดำเนินชีวิตด้วยความปรองดองกับผู้ที่ไม่เชื่อ (2 โครินธ์ 6:14-15) คริสเตียนที่อยู่รวมกลุ่มกับผู้ที่ไม่เชื่อนั้นเกือบจะรับประกันได้ว่าคริสเตียนคนนั้นจะถูกดึงออกจากพระคริสต์เพราะตามที่พระคัมภีร์กล่าวคือ “การคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงาม” (1 โครินธ์ 15:33) ทางเดียวเท่านั้นที่จะมีพื้นฐานที่มั่นคงซึ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับการแต่งงานคือการหยั่งรากลึกลงในความเชื่อของคนคนหนึ่งและทำให้แน่ใจว่าผู้ที่จะมาเป็นคู่สมรสของเราอุทิศตัวต่อพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกับเรา

คริสเตียนต้องดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้พระองค์เป็นผู้นำทาง พระองค์ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทุกด้านในชีวิตของเรา รวมถึงใครก็ตามที่เราจะแต่งงานด้วย การมีความเข้าใจที่ชัดเจนในพระคำของพระเจ้าและพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ผ่านทางการอธิษฐานและยินยอมที่จะทำตามคำแนะนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนซึ่งสำคัญที่สุดในการกำหนดน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับเรา คำแนะนำของโลกในการออกเดทและการหมั้นหมายควรจะได้รับการพิจารณาตามความเป็นจริงของพระเจ้าในพระคัมภีร์ ถ้าเราแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ในทุกๆ สิ่งที่เราทำ พระองค์ก็จะทรงนำทางเรา (สุภาษิต 3:5-6)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับการหมั้นคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries