settings icon
share icon
คำถาม

การที่หญิงกับชาย ‘อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา’ หรืออยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานผิดไหม?

คำตอบ


คำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับว่าการ “อยู่ด้วยกัน” หมายความว่าอย่างไร ถ้าหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว ผิดแน่นอน พระคัมภีร์ตำหนิการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานรวมถึงการผิดศีลธรรมทางเพศทุกรูปแบบ (กิจการ 15:20; โรม 1:29; 1 โครินธ์ 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 โครินธ์ 12:21; กาลาเทีย 5:19; เอเฟซัส 5:3; โคโลสี 3:5; 1 เธสะโลนิกา 4:3; ยูดา 7) พระคัมภีร์สนับสนุนการละเว้นเพศสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงนอกสมรส (และก่อนการสมรส) เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสเป็นความผิดพอ ๆ กับการผิดประเวณี และการผิดศีลธรรมทางเพศทุกรูปแบบ เพราะเป็นการเกี่ยวข้องทางด้านเพศกับคนที่ท่านไม่ได้แต่งงานด้วย

หาก “การอยู่ด้วยกัน” หมายถึงการอยู่ในบ้านเดียวกันเท่านั้น มันอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การที่หญิงกับชายอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกัน ไม่มีอะไรผิด – หากไม่มีการผิดศีลธรรมทางเพศ แต่ปัญหาคือมันยังมีภาพพจน์ของการผิดศีลธรรมทางเพศอยู่ (1 เธสะโลนิกา 5:22; เอเฟซัส 5:3) และมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับการผิดศีลธรรมทางเพศ พระคัมภีร์บอกให้เราหนีให้ไกลจากการเสื่อมศีลธรรมทางเพศ ไม่ให้เราเปิดโอกาสให้กับการทดลองทางเพศที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (1 โครินธ์ 6:18) แล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับภาพพจน์อีกต่างหาก ชายและหญิงที่อยู่ด้วยกันจะถูกคิดว่าหลับนอนด้วยกัน – มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะคิดเช่นนั้น แม้ว่าการอยู่บ้านเดียวกันจะไม่ใช่ความบาปในตัวมันเอง แต่มันทำให้เกิดภาพลักษณ์ของความบาปในสายตาของคนอื่น พระคัมภีร์บอกให้เราเว้นเสียจากสิ่งที่ดูเหมือนชั่วทุกอย่าง (1 เธสะโลนิกา 5:22; เอเฟซัส 5:3) และอยู่ให้ห่างไกลจากสิ่งที่ผิดศีลธรรมและไม่ทำให้ใครสะดุดหรือขุ่นเคืองใจ ดังนั้นมันจึงไม่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าหากหญิงและชายจะอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การที่หญิงกับชาย ‘อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา’ หรืออยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานผิดไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries