settings icon
share icon
คำถาม

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าฉันจะออกเดทกับใคร?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุถึงประเด็นนี้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ได้ให้ความเข้าใจอันลึกซึ้งถึงสิ่งที่เราควรมองหาในคู่สมรสที่มีศักยภาพ สิ่งแรกและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือคำแนะนำที่ให้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระเจ้าจะให้สติปัญญาและนำทางเราถ้าเราขอในสิ่งนี้ “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ” (ยากอบ 1:5)

พระธรรม 2 โครินธ์ 6:14 แนะนำว่า “อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอธรรม? และความสว่างจะมีส่วนกับความมืดได้อย่างไร?” คำถามแรกที่จะต้องถามก็คือว่าผู้ที่จะมาเป็นคู่สมรสของเรานั้นอุทิศตัวให้กับพระเจ้าหรือไม่ ถ้าเขาหรือเธอไม่ได้อุทิศตัว คนคนนั้นก็ไม่ควรได้รับการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเป็นคู่สมรส ในทางกลับกันเพียงแค่เพราะว่าคนคนหนึ่งติดตามพระคริสต์นั้นไม่ได้ทำให้เขาหรือเธอเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง การ “เข้าเทียมแอก” เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่ว่า “เขาหรือเธอเป็นคริสเตียนหรือไม่” มีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างมากมายในศาสนาคริสต์ และสิ่งนี้ควรนำมาพิจารณาเมื่อเลือกคู่สมรสที่มีความเป็นไปได้ ให้พิจารณาดูว่าชีวิตการแต่งงานจะเป็นอย่างไรถ้าหากอยู่กับคนคนนี้ ความเชื่อของคุณใกล้เคียงกันพอหรือไม่ที่คุณจะเห็นพ้องกันในการสอนลูกๆ ของคุณถึงหลักคำสอนเดียวกัน นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

สำหรับผู้ชาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะดูว่าภรรยาซึ่งเป็นคริสเตียนควรจะเป็นอย่างไร “จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์ ส่วนภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตน เหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด คริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไร ภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประการอย่างนั้น” (เอเฟซัส 5:22-24) เปาโลบอกเราว่าภรรยาต้องยอมจำนนต่อสามีของเธอด้วยความรัก สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่คุณกำลังพิจารณาว่าจะมีความสัมพันธ์ด้วยควรยอมจำนนทั้งหมดต่อคุณ ในการออกเดทเธอไม่ได้มีข้อผูกมัดที่จะกระทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตามเธอก็ไม่ควรมีจิตวิญญาณที่ดื้อรันแต่ควรยอมจำนนต่ออำนาจที่เธออยู่ภายใต้ด้วยความรัก เธอควรเต็มใจที่จะได้รับการนำ พระธรรมสุภาษิต 31:10-31 บอกเราถึง “ภรรยาที่เลิศประเสริฐ” ว่าเป็นอย่างไร เธอทำงานหนัก ใจกว้าง โอบอ้อมอารี เข้มแข็ง และชาญฉลาด คุณอาจจะไม่สามารถค้นหาคุณสมบัติทั้งหมดนี้ในหนึ่งคนได้ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่น่าปรารถนาและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

พระคัมภีร์อีกตอนที่อธิบายถึงภรรยาซึ่งเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าคือ 1 เปโตร 3:1-4 คือ “ส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน จงยอมเชื่อฟังสามีของตน เพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะ แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้ โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียว คือเมื่อพวกเขาได้เห็นความประพฤติที่นอบน้อมและบริสุทธิ์ของพวกท่าน อย่าประดับตัวแต่ภายนอก ด้วยการถักผม การสวมใส่เครื่องทอง หรือการนุ่งห่มเสื้อผ้า แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า” สิ่งนี้บอกเราว่าผู้หญิงควรจะบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์เพื่อที่เธอจะเอาชนะสามีที่พ่ายแพ้ได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆ สิ่งนี้ยังคงชี้ให้เห็นว่าเธอไม่ควรเป็นกังวลเกี่ยวกับรูปร่างภายนอกเช่นเดียวกับที่เธอเป็นห่วงตัวเองในชีวิตฝ่ายวิญญาณ

สำหรับผู้หญิง มีภาพที่แสดงให้เห็นว่าสามีที่เป็นคริสเตียนควรเป็นอย่างไรอยู่สองสามประการ แม้ว่าคนคนนั้นที่คุณกำลังพิจารณาว่าจะมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นไม่ได้เป็นสามีของคุณ คุณควรจะมองหาคุณลักษณะที่แสดงถึงความรักแบบนี้ “ส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร เพื่อจะทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำและพระวจนะ เพื่อพระองค์จะได้คริสตจักรที่มีศักดิ์ศรี ไม่มีด่างพร้อย ริ้วรอย หรือมลทินใดๆ เลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ” (เอเฟซัส 5:25-27) เขาเป็นที่รักไหม เขาเต็มใจที่จะนำผู้อื่นมายังพระคริสต์และช่วยพวกเขาให้บริสุทธิ์และไร้ซึ่งมลทินหรือไม่ เขาสามารถเป็นผู้นำได้ไหม ผู้ชายควรรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดและเต็มใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพระคริสต์ให้ก้าวหน้าเพื่อที่จะเป็นคนบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า เขาควรจะถ่อมใจ ชาญฉลาด และมีเมตตาตามแบบที่พระคริสต์ทรงเป็น ให้เรามองหาคุณลักษณะเหล่านี้ในผู้ชายเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า

คุณจะไม่พบคนที่ “สมบูรณ์แบบ” ซึ่งมีคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมด แต่พระเจ้าจะแสดงให้คุณเห็นว่าคนที่คุณกำลังพิจารณาว่าจะมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นกำลังพยายามทำให้พระองค์พอพระทัยหรือไม่ เช่นเดียวกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ใดๆ ในชีวิต ความสัมพันธ์ก็ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ความชาญฉลาด และได้รับการจัดการด้วยความหยั่งรู้และด้วยการอธิษฐานอย่างมาก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าฉันจะออกเดทกับใคร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries