settings icon
share icon

Sažetak Novog Zaveta

српски

Novi Zavet je podeljen u 5 delova: Evanđelja (od Mateja do Jovana), istorija (Dela Apostolska), Pavlove Poslanice (od Poslanice Rimljanima do Poslanice Filemonu), Opšte (saborne) Poslanice (od Poslanice Jevrejima do Judine Poslanice) i proročanstvo (knjiga Otkrivenja). Novi zavet je bio pisan od približno 45. godine nove ere do približbno 95. godine nove ere . Novi zavet je napisan na Koinskom Grčkom jeziku (narodni Grčki jezik, tj. jezik koji se koristio u svakodnevnom govoru u prvom veku nove ere).

Evanđelja nam daju četiri različita ali ne i suprostavljena iskaza o rođenju, životu, službi, smrti i vaskrsenju Isusa Hrista. Evanđelja pokazuju kako je Isus spasitelj koji je obećan u Starom Zavetu, i postavljaju temelje za učenje ostatka Novog Zaveta. Knjiga Dela Apostolska beleži dela Isusovih učenika, ljudi koje je Isus poslao u svet da šire Evanđelje spasenja. Dela govore o začetku i brzom rastu crkve u prvom veku nove ere. Poslanice koje je napisao Apostol Pavle su pisma novoosnovanim crkvama - dajući im zvanično Hrišćansko učenje-doktrinu i praktična uputstva za Hrišćanski život. Saborne poslanice nadopunjuju Pavlove Poslanice sa dodatnim učenjima i primenama. Knjiga Otkrivenja proriče događaje koji će se desiti na kraju vremena.

Sažetak Novog Zaveta je moćno i nagrađujuće učenje. Novi Zavet nam govori o Isusovoj smrti na krstu za nas – i o tome šta bi trebalo da bude naš odgovor na Njegovu smrt. Novi Zavet se usredsređuje na davanje temeljnog Hrišćanskog učenja zajedno se praktičnim rezultatima koji treba da prate to učenje. U nastavku su linkovi koji upućuju na sažetke raznih knjiga Novogog Zaveta. Iskreno se nadamo da će vam naš sažetak Novog Zaveta biti korisan u vašem hodu sa Isusom Hristom.

English

Evanđelje po Mateju

Evanđelje po Marku

Evanđelje po Luki

Evanđelje po Jovanu

Dela apostolska

Knjiga Rimljanima

Knjiga 1. Korinćanima

Knjiga 2. Korinćanima

Knjiga Galatima

Knjiga Efescima

Knjiga Filipljanima

Knjiga Kološanima

Knjiga 1.Solunjanima

Knjiga 2. Solunjanima

Knjiga 1. Timoteju

Knjiga 2. Timoteju

Knjiga Titu

Knjiga Filemonu

Knjiga Jevrejima

Knjiga Jakovljeva

Knjiga 1. Petrova

Knjiga 2. Petrova

Knjiga 1. Jovanova

Knjiga 2. Jovanova

Knjiga 3. Jovanova

Knjiga Judina

Knjiga OtkrivenjaVrati se na Srpsku stranu

Sažetak Novog Zaveta
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries