settings icon
share icon

Knjiga Judina

српски
Autor: Judina 1 navodi Judu, Jakovljevog brata, kao autora knjige Judine. Ovo se najverovatnije odnosi na Hristovog polubrata Judu, jer je Isus takođe imao polubrata po imenu Jakov (Matej 13:55). Juda najverovatnije ne navodi da je Hristov brat, iz poniznosti i poštovanja prema Hristu.

Datum pisanja: Knjiga Judina je usko povezana sa knjigom 2. Petrova. Datum autorstva knjige Judine zavisi da li je Juda uzeo sadržaj iz 2. Petrove ili je Petar uzeo sadržaj iz Judine kada je napisao 2. Petrovu. Knjiga Judina napisana je između 60. i 80. godine nove ere.

Svrha pisanja: Knjiga Judina je bitna knjiga za nas danas, jer je napisana za zadnja vremena, za kraj doba crkve. Doba crkve počelo je sa Pentekostom. Judina knjiga je jedina koje bavi isključivo otpadništvom. Juda piše da su zla dela dokaz otpadništva. On nas upozorava da se borimo za veru, jer u žitu ima kukolja. Lažni proroci su u crkvi i sveti su u opasnosti. Juda je mala, ali bitna knjiga vredna proučavanja, napisana za hrišćane danas.

Ključni stihovi:
Judina 3: „Dragi moji, starajući se svakako da vam pišem o našem zajedničkom spasenju, osetih potrebu da vam pišem bodreći vas da se borite za veru koja je jednom zauvek predana svetima“.

Judina 17-19: „A vi, dragi moji, podsetite se na reči koje su apostoli Gospoda našega Isusa Hrista unapred kazali, jer vam kazaše: u poslednje vreme javiće se rugači koji će živeti po svojim bezbožnim požudama. To su ti što stvaraju razdor, čulno nastrojeni ljudi koji nemaju Duha“.

Judina 24-25: „A onome koji može da vas sačuva od spoticanja i da vas postavi neporočne u klicanju pred svoju slavu, jedinom Bogu spasitelju našem posredstvom Isusa Hrista Gospoda našega, slava, veličanstvo, sila i vlast pre svakog vremena i sad i u sve vekove. Amin“.

Sažetak: Prema stihu 3, Juda je želeo da piše o našem spasenju; međutim, promenio je temu i govorio o borbi za veru. Ova vera otelovljuje celokupno štivo hrišćanske doktrine koje je Hristos podučavao, a koje je kasnije predato apostolima. Pošto Juda upozorava na lažne učitelje (stihovi 4-16), on nas savetuje kako mi možemo da uspemo u duhovnoj borbi (stihovi 20-21). Ovo je mudrost koju bi trebalo za naše dobro da prihvatimo i pridržavamo se u ovim zadnjim vremenima.

Povezanost sa Starim zavetom: Knjiga Judina puna je stihova koji se odnose na Stari zavet, uključujući Izlazak (stih 5); Sataninu pobunu (stih 6); Sodomu i Gomoru (stih 7); Mojsijevu smrt ( stih 9); Kaina (stih 11); Valama (stih 11); Koreja (stih 11); Enoha (stihovi 14, 15); i Adama (stih 14). Judino pominjanje dobro poznatih istorijskih primera Sodome i Gomore, Kaina, Valama i Koreja podsetilo je jevrejske hrišćane na neophodnost istinske vere i poslušnosti.

Praktična primena: Živimo u jedinstvenom trenutku u istoriji i ova mala knjiga može da nam pomogne da budemo opremljeni za neizrecive izazove života u zadnjim vremenima. Današnji hrišćani moraju da budu na oprezu zbog lažnih doktrina koje mogu tako lako da nas prevare ukoliko nismo izverzirani u Reči. Moramo da poznajemo evanđelje – da nas štiti i brani – i prihvatimo Hristovo Gospodstvo, koje se očituje u jednoj promeni životnog stila. Autentična vera uvek odražava Hristoliko ponašanje. Naš život u Hristu treba da odražava saznanje u našem srcu koje se oslanja na autoritet Svemogućeg Stvoritelja i Oca koji veru sprovodi u praksu. Nama je potreban taj lični odnos sa Njim, samo tako ćemo toliko dobro poznavati Njegov glas, da nećemo pratiti ni jedan drugi.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga Judina
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries