settings icon
share icon

Knjiga 1. Petrova

српски
Autor: 1. Petrova 1:1 navodi apostola Petra kao autora knjige 1. Petrova

Datum pisanja: Knjiga 1. Petrova napisana je najverovatnije između 60. i 65. godine nove ere.

Svrha pisanja: 1. Petrova je Petrovo pismo vernicima raštrkanim po drevnom svetu koji su bili pod intenzivnim progonstvom. Ako je neko razumeo progonstvo, to je bio Petar. Njega su tukli, pretili mu, kažnjavali i zatvarali zbog propovedanja Božije Reči. On je znao šta je bilo potrebno da bi se izdržalo bez gorčine, gubljenja nade i da bi se sa jakom verom živelo jednim poslušnim, pobedničkim životom. Ovo saznanje o živoj nadi Hrista bila je poruka, a Hristov primer taj koji je trebalo slediti.

Ključni stihovi:
1.Petrova 1:3: „Neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je po svojoj velikoj milosti - uskrsom Isusa Hrista iz mrtvih - ponovo rodio za živu nadu“.

1. Petrova 2:9: „A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavite slavna dela onoga koji vas je iz tame prizvao u svoju čudesnu svetlost“.

1. Petrova 2:24: „On je na svom telu poneo naše grehe na drvo, da se oprostimo grehova i da živimo za pravednost; njegovim ranama ste isceljeni“.

1. Petrova 5:8-9: „Budite trezveni, bdijte. Vaš protivnik, đavo, ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere. Njemu se usprotivite, čvrsti u veri, znajući da ta ista stradanja snalaze vašu braću po svetu“.

Sažetak: Iako je ovo vreme progonstva bilo vreme očaja, ipak Petar otkriva da je to, u stvari, vreme radosti. On im kaže da smatraju čistom radošću kada pate zbog Hrista, kao što je i njihov Spasitelj patio zbog njih. Ovo pismo se poziva i na Petrova lična iskustva sa Hristom i na njegove propovedi iz knjige Dela Apostolskih. Petar potvrđuje da je Satana veliki neprijatelj hrišćana, ali sigurnost u Hristov budući povratak daje nam podsticaj za nadu.

Povezanost sa Starim zavetom: Petrova upoznatost sa starozavetnim zakonom i prorocima omogućila mu je da objasni različite starozavetne odlomke u svetlu života i rada Mesije, Isusa Hrista. U 1. Petrovoj 1:16, on citira knjigu Levita 11:44: „Budite sveti, jer sam ja svet“. Ali, on pravi taj uvod dalje objašnavajući da se svetost ne postiže držanjem zakona, već blagodaću koja je data svima koji veruju u Hrista (stih 13). Dalje, Petar objašnjava vezu sa „ugaonim kamenom“ u Isaiji 28:16 i Psalmu 118:22 kao Hrista, koga su Jevreji odbacili zbog svoje neposlušnosti i neverovanja. Dodatni starozavetni stihovi uključuju bezgrešnog Hrista (1. Petrova 2:22/Isaija 53:9) i upozorenja o svetom životu u Božijoj sili što daje blagoslov (1. Petrova 3:10-12; Psalm 34:12-16; 1. Petrova 5:5; Izreke 3:34).

Praktična primena: Sigurnost večnog života data je svim hrišćanima. Jedan od načina da se poistovetimo sa Hristom je da učestvujemo u Njegovoj patnji. Za nas to znači da izdržimo uvrede ljudi koji nas nazivaju „čednim dobricama“ i „moralno savršenima“. Ovo je toliko beznačajno kada se uporedi sa Hristovom patnjom za nas na krstu. Zauzmi se za ono što znaš i veruj u ispravnu stvar i raduj se kada svet i Satana žele da te povrede.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga 1. Petrova
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries