settings icon
share icon

Knjiga Titu

српски
Autor: Titu 1:1 navodi apostola Pavla kao autora ove knjige.

Datum pisanja: Poslanicu Titu napisana je oko 66. godine nove ere. Mnoga Pavlova putovanja su dobro dokumentovana i pokazuju da je on pisao Titu iz Nikopolja u Epiru. U nekim Biblijima, potpis u poslanici može da ukaže da je Pavle pisao iz Nikopolja u Makedoniji. Međutim, takvo mesto nije poznato i potpisi nemaju autoritet, jer nisu autentični.

Svrha pisanja: Poslanica Titu poznata je kao jedna od pastoralnih poslanica, kao što su one namenjene Timoteju. Pavle je napisao ovu poslanicu da ohrabri svog brata u veri, Tita, koga je ostavio na Kritu da vodi crkvu koju je Pavle osnovao na jednom od svojih misionarskih putovanja (Titu 1:5). Ovo pismo savetuje Tita u vezi sa kvalifikacijama koje treba da traži u vođama u crkvi. On takođe upozorava Tita na reputaciju onih koji žive na ostvru Krit (Titu 1:12).

Pored uputstava koje kvalifikacije da traži u vođama u crkvi, Pavle takođe ohrabruje Tita da se vrati u Nikopolj radi posete. Drugim rečima, Pavle nastavlja da podučava Tita i druge u njihovom rastu u blagodati u Gospodu (Titu 1:13).

Ključni stihovi:
Titu 1:5: „Zato sam te ostavio na Kritu, da urediš ono što još nedostaje i da postaviš prezvitere po gradovima - kao što ti naredih“.

Titu 1:16: „Ispovedaju da znaju Boga, ali ga se delima odriču kao odvratni i neposlušni ljudi i nepodobni za svako dobro delo“.

Titu 2:15: „Ovo govori i opominji i karaj sa svakom odlučnošću; niko da te ne prezire“.

Titu 3:3-6: „Jer smo i mi nekad bili nerazumni, nepokorni, lutalice, robujući raznim požudama i nasladama, provodeći život u zloći i zavisti, omrznuti, mrzeći jedan drugoga. A kad se pokaza dobrota i čovekoljublje Boga, Spasitelja našega, spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti - banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim, koga bogato izli na nas posredstvom Isusa Hrista, Spasitelja našega“.

Sažetak: Mora da je bilo divno kada je Tito primio pismo od svog mentora, apostola Pavla. Pavle je bio vrlo poštovan čovek, i to sa pravom, pošto je uspostavio nekoliko crkava na Istoku. Ovaj poznati uvod apostola Pavla bi Tito pročitao: „Titu, pravom čedu po zajedničkoj veri: blagodat i mir od Boga Oca i Hrista Isusa, Spasitelja našega“(Titu 1:4).

Ostrvo Krit, gde je Pavle ostavio Tita da vodi crkvu, naseljavali su domoroci sa ostrva i Jevreji koji nisu poznavali istinu o Isusu Hristu (Titu 1:12-14). Pavle je osećao da je njegova odgovornost da uputi Tita i ohrabri ga dok razvija vođe u okviru crkve na Kritu. Dok je Pavle podučavao Tita u njegovom traganju za vodjama, takođe mu je predlagao kako treba da podučava vođe, tako da mogu da rastu u veri u Hrista. Njegova uputstva uključivala su i muškarce i žene svih godišta (Titu 2: 1-8).

Da bi pomogao Titu da nastavi u svojoj veri u Hrista, Pavle mu je predložio da dođe u Nikopolj i povede sa sobom još dva člana crkve (Titu 3:12-13).

Povezanost sa Starim zavetom: Još jednom, Pavle smatra neophodnim da upozori crkvene vođe protiv Judaista, onih koji su tražili da se daru blagodati dodaju i dela, što daje spasenje. Upozorava protiv onih koji su buntovni prevaranti, posebno protiv onih koji su nastavili da tvrde da je obrezanje i držanje rituala i ceremonija Mojsijevog zakona još uvek neophodno (Titu 1:10.11). Ova tema se stalno ponavlja u Pavlovim poslanicama i knjizi Titu, a ide tako daleko da kaže da im treba zapušiti usta.

Praktična primena: Apostol Pavle zaslužuje našu pažnju dok u Bibliji tražimo uputstva kako da živimo život ugodan Gospodu. Treba da naučimo šta da izbegnemo, kao i šta da podražavamo. Pavle kaže da treba da tražimo da budemo čisti i izbegnemo stvari koje će uprljati naše misli i savest. Pavle zatim navodi nešto što nikada ne treba da zaboravimo: „Ispovedaju da znaju Boga, ali ga se delima odriču kao odvratni i neposlušni ljudi i nepodobni za svako dobro delo“ (Titu 1:16). Kao hrišćani, moramo da preispitujemo sami sebe da budemo sigurni da su naši životi u skladu sa našim ispovedanjem vere u Hrista (2. Korinćanima 13:5).

Zajedno sa ovim upozorenjm, Pavle nam takođe govori kako da izbegnemo da poreknemo Boga: „Spasao nas je …..- banjom koja preporađa i obnavlja Duhom Svetim, koga bogato izli na nas posredstvom Isusa Hrista, Spasitelja našega (Titu 3:5b-6). Tražeći svakodnevnu obnovu našim umova Svetim Duhom, možemo da se razvijemo u hrišćane koji poštuju Boga svojim načinom života.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga Titu
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries