settings icon
share icon

Knjiga 1. Korinćanima

српски
Autor: 1. Korinćanima 1:1 navodi apostola Pavla kao autora 1. Korinćanima.

Datum pisanja: 1. Korinćanima napisana je oko 55. godine nove ere.

Svrha pisanja: Apostol Pavle osnovao je crkvu u Korintu. Nakon nekoliko godina dobio je uzmemiravajuće izveštaje o stanju u crkvi. Bili su puni gordosti i opravdavali su seksualni nemoral. Neadekvatno su koristili duhovne darove, a postojalo je veliko neshvatanje ključnih hrišćanskih doktrina. Apostol Pavle napisao je svoje prvo pismo Korinćanima u pokušaju da vrati Korinstku crkvu njenim osnovama –Isusu Hristu.

Ključni stihovi: 1. Korinćanima 3:3: „Jer ste još telesni. Kad među vama ima zavisti i svađa, zar niste telesni i zar ne živite kao obični ljudi”?

1. Korinćanima 6:19-20: „Ili zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Vi ste, naime, skupo kupljeni, proslavite, dakle, Boga svojim telom”.

1. Korinćanima 10:31: „Ako, dakle, jedete, ako pijete, ako ma šta činite, sve činite na slavu Božiju”.

1. Korinćanima 12:7: „A svakome se daje da se na njemu pokaže Duh na korist”.

1. Korinćanima 13:4-7: „Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se, ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljuti se, ne uračunava zlo, ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom; ona sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi”.

1. Korinćanima 15:3-4: „Jer sam vam pre svega predao što sam i primio: da je Hristos umro za naše grehe - po Pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećega dana - po Pismima”.

Sažetak: Korintsku crkvu su razdirale podele. Vernici u Korintu su se delili po grupama odanim određenim duhovnim vođama (1. Korinćanima 1:12; 3:1-6). Pavle je upozoravao vernike da budu jedinstveni zbog svoje odanosti Hristu (1. Korinćanima 3:21-23). Mnogi u crkvi su, u suštini, odobravali nemoralne odnose (1. Korinćanima 5:1-2). Pavle je zapovedio da se zli ljudi izbace iz crkve (1. Korinćanima 5:13). Vernici u Korintu su se sudili jedni sa drugima (1. Korinćanima 6:1-2). Pavle je podučavao Korinćane da je bolje biti iskorišćen, nego da se ugrozi njihovo hrišćansko svedočanstvo (1. Korinćanima 6:3-8).

Pavle je dao crkvi u Korintu uputstva o braku i celibatu (poglavlje 7), hrani žrtvovanoj idolima (poglavlja 8 i 10), hrišćanskoj slobodi (poglavlje 9), pokrivanju žena (1 Korinćanima 11:1-16), Večeri Gospodnjoj (1.Korinćanima 11:17-34), duhovnim darovima (poglavlja 12-14) i Vaskrsenju (poglavlje 15). Pavle je organizovao knjigu 1. Korinćanima odgovarajući na pitanja vernika u Korintu i reagujući na nedolično ponašanje i pogrešno verovanje koje su oni prihvatili.

Povezanost sa Starim zavetom: U 10. poglavlju knjige 1. Korinćanima, Pavle koristi priču Izraelaca koji lutaju pustinjom da ilustruje vernicima ludost zloupotrebe slobode i opasnost preteranog samopouzdanja. Pavle je upravo upozorio Korinćane zbog nedostatka samo - discipline (1. Korinćanima 9:24-27). On dalje opisuje Izraelce koji su, uprkos tome što su videli Božija čuda i brigu – odvajanje Crvenog mora, čudesno obezbeđivanje mane sa neba i vode iz stene – zloupotrebili slobodu, pobunili se protiv Boga i pribegli nemoralu i idolopoklonstvu. Pavle upozorava crkvu u Korintu da se opomenu primera Izraelaca i izbegavaju požudu i seksualni nemoral (stihovi 6-8), da ne stavljaju Hrista na test i ne žale se (stihovi 9-10). Vidi knjigu Brojeva 11:4, 34, 25:1-9; Izlazak 16:2, 17:2, 7.

Praktična primena: Mnogi problemi i pitanja sa kojima se suočavala crkva u Korintu su i dalje prisutni u crkvi danas. Danas, crkve se i dalje bore sa podelama, nemoralom i upotrebom duhovnih darova. Knjiga 1. Korinćanima mogla je biti napisana i današnjoj crkvi i dobro bismo uradili da poslušamo Pavlova upozorenja i primenimo ih u sopststvenim životima. Uprkos svim prekorima, 1. Korinćanima nas vraća na ono što bi trebalo da bude naš fokus – Hristos. Iskonska hrišćanska ljubav je odgovor na mnoge probleme ( poglavlje 13). Ispravno razumevanje Hristovog vaskrsenja, kao što je otkriveno u poglavlju 15 i ispravno razumevanje sopstevnog vaskrsenja je lek za sve naše podele i poraze.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga 1. Korinćanima
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries