settings icon
share icon

Knjiga 2. Petrova

српски
Autor: 2. Petrova 1:1 naglašava da je autor knjige apostol Petar. Petrovo autorstvo dovodili su u pitanje više nego kada je u pitanju bilo koja druga knjiga Novog zaveta. Međutim, rani crkveni oci nisu našli ni jedan dobar razlog da odbace njegovo autorstvo. Mi ne nalazimo nijedan dobar razlog da odbacimo Petrovo autorstvo 2. Petrove.

Datum pisanja: Knjiga 2. Petrova napisana je pred kraj Petrovog života. S obzirom da je Petar ubijen kao mučenik u Rimu, tokom Neronove vladavine, njegova smrt mora da se desila pre 68. godine nove ere. Vrlo je verovatno da je napisao 2. Petrovu između 65. i 68. godine nove ere.

Svrha pisanja: Petar se uplašio, jer su lažni učitelji počeli da se uvlače u crkve. Pozvao je hrišćane da rastu i postanu jaki u svojoj veri, tako da mogu da otkriju i bore se protiv otpadništa. On je jako naglasio verodostojnost Božije Reči i sigurni povratak Isusa Hrista.

Ključni stihovi:
2 Petrova 1:3-4: „Kako nam je njegova božanska sila darovala sve što služi životu i pobožnosti, poznanjem onoga koji nas je pozvao svojom sopstvenom slavom i krepošću, čime su nam darovana skupocena i najveća obećanja, da pomoću njih postanete učesnici u Božijoj prirodi, pošto izbegnete pokvarenost koja požudom vlada u svetu“.

2 Petrova 3:9: „Gospod ne odugovlači obećanje, kao što neki misle da je to odugovlačenje, nego pokazuje svoju strpljivost prema vama jer ne želi da iko propadne, nego da svi dođu do pokajanja“.

2 Petrova 3:18: „Nego rastite u blagodati i poznanju Gospoda našega i Spasitelja Isusa Hrista. Njemu slava i sada i u večni dan. Amin“.

Ključna reč je znanje i slične i pojavljuje se najmanje 13 puta u knjizi 2. Petrova.

Sažetak: Znajući da ima malo vremena (2. Petrova 1:13-15) i da su se crkve suočavale sa neposrednom opasnošću (2. Petrova 2:1-3), on je pozvao čitaoce da ih podseti (2. Petrova 1:13) i inspiriše na razmišljanje (2. Petrova 3:1-2) tako da bi se podsetili njegovog učenja (2. Petrova 1:15). On je izazvao vernike da postanu zreliji u svojoj veri dodajući joj posebne hrišćanske vrline i tako postanu efikasni i produktivni u svom poznanju Isusa Hrista (2. Petrova 1: 5-9). Starozavetni i novozavetni pisci su postavljeni kao primeri autoriteta za njihovu veru (2. Petrova 1:12-21, 3:2, 3:15-16). Petar je želeo da ojačaju u veri da bi se oduprli lažnim učiteljima koji su se uvukli i podmuklo uticali na crkve. U svom odricanju od njih, on je opisao njihovo ponašanje, osudu i osobine (2. Petrova 2. poglavlje), a opisao je i njihovo ismevanje drugog Hristovog dolaska (2. Petrova 3:3-7). Petar je podučavao hrišćane da je drugi dolazak podsticaj za sveti život (2. Petrova 3:14). Posle finalnog upozorenja, Petar ih je ponovo ohrabrio da rastu u blagodati i poznanju Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Završio je sa rečju slavljenja upućenom njegovom Gospodu i Spasitelju (2. Petrova 3:18).

Povezanost sa Starim zavetom: U svom odricanju lažnih proroka, Petar ponavlja vrlo čestu starozavetnu temu koja mora da je bila vrlo bliska njegovim čitaocima. Mnogi rani hrišćani bili su obraćeni Jevreji koji su posedovali temeljno znanje zakona i proroka. Kada se Petar pozivao na „reč proroka“ iz Starog zaveta u 2. Petrovoj 1:19-21, on se istovremeno odricao lažnih proroka i potvrđivao da je prave proroke poticao Sveti Duh koji je govorio kroz njih ( 2. Samuilova 23:2). Jeremija je takođe žustro kritikovao lažne proroke, pitajući „Dokle li će ti proroci laž prorokovati, prorokovati srca svog prevaru“? (Jeremija 23:26). Očigledno, isti obmanjeni lažni proroci koji su maltretirali Božiji narod u Starom i Novom zavetu su i dalje sa nama, tako čineći Petrovu drugu poslanicu isto tako relevantnom, kao što je bila i pre 2000 godina.

Praktična primena: Kao hrišćani 21.veka bliži smo povratku Isusa Hrista nego hrišćani prvog veka kojima je ova poslanica bila napisana. Putem TV i drugih načina masovne komunikacije, zreli hrišćani su svesni da mnogi šarlatani paradiraju kao prave hrišćanske vođe i da su mnogi nezreli hrišćani zavedeni njihovim šarlatanstvom i pogrešnim tumačenjem Pisma. Od svih nanovo rođenih hrišćana traži se da budu tako dobro utemeljeni u Reči da bi mogli da razaznaju istinu od laži.

Isti recept za rast u veri koji je Petar dao (2. Petrova 1:5-11), kada se primeni u našim životima, obezbediće nam bogatu nagradu „ulazak u večno carstvo Gospoda našega i Spasitelja Isusa Hrista“. (2. Petrova 1:10-11). Temelj naše vere jeste i uvek će biti ista Božija Reč koju je Petar propovedao.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga 2. Petrova
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries