settings icon
share icon

Knjiga 2. Timoteju

српски
Autor: 2. Timoteju 1:1 navodi apostola Pavla kao autora ove knjige.

Datum pisanja: Knjiga 2. Timoteju napisana je oko 67. godine nove ere, prethodivši smrti apostola Pavla.

Svrha pisanja: Ponovo u zatvoru u Rimu, apostol Pavle osećao se usamljeno i napušteno. Pavle je priznao da se njegov zemaljski život verovatno bližio kraju. Knjiga 2. Timoteju predstavlja, suštinski, Pavlove „zadnje reči.” Pavle, ne gledavši na svoje okolnosti, izražava brigu za crkve i posebno za Timoteja. On je želeo da upotrebi svoje zadnje reči da ohrabri Timoteja i druge vernike, da istraju u veri (2. Timoteju 3:14) i da objavljuju evanđelje Isusa Hrista (2. Timoteju 4:2).

Ključni stihovi: 2.Timoteju 1:7: „Nije nam, naime, Bog dao plašljivog duha, nego duha sile i ljubavi i razboritosti.”

2. Timoteju 3:16-17: „ Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo.”

2. Timoteju 4:2: „Propovedaj reč, prioni u vreme i nevreme, pokaraj, zapreti, opomeni sa svakom strpljivošću i poukom.”

2 Timoteju 4:7-8: „Dobru sam borbu izborio, trku sam svršio, veru sam sačuvao. A sad mi je pripravljen venac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospod, pravedni sudija, ne samo meni nego i svima koji su svu ljubav posvetili njegovom dolasku.”

Sažetak: Pavle ohrabruje Timoteju da nastavi da sa strašću veruje u Hrista i ostane u zdravoj nauci (2. Timoteju 1:1-2, 13-14). Pavle ga podseća da izbegava bezbožnost i da beži od bilo čega nemoralnog (2. Timoteju 2:14-26). U zadnjim vremenima, biće i intenzivnog progonstva i otpadništva od hrišćanske vere (2. Timoteju 3:17). Pavle završava sa jakom molbom za vernike da ostanu čvrsti u veri i dobro završe trku (2. Timoteju 4:1-8).

Povezanost sa Starim zavetom: Pavle je bio toliko zabrinut u vezi sa upozorenjem Timoteju i onima koje je vodio o opasnostima od lažnih učitelja da se prisetio priče o egipatskim mađioničarima koji su se suprotstavili Mojsiju ( Izlazak 7:11, 22; 8:7, 18, 19; 9:11). Iako njihova imena nisu pomenutla u Starom zavetu, tradicija kaže da su oni podstakli pravljenje zlatnog teleta i bili ubijeni sa ostatkom idolopoklonika (Izlazak 32). Pavle predviđa istu sudbinu onima koji se opiru Hristovoj istini i da će njihovo bezumlje biti na kraju biti „vidno svima”.

Praktična primena: Lako je skrenuti sa koloseka u hrišćanskom životu. Moramo da budemo usredsređeni na nagradu koju će nam dodeliti Isus Hristos na nebu (2. Timoteju 4:8). Moramo da se trudimo da izbegnemo lažnu doktrinu i bezbožne radnje. Ovo možemo da postignemo jedino ako smo utemeljeni u poznanju Božije reči i čvrsti u tome da odbijemo bilo šta što nije biblijski.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Knjiga 2. Timoteju
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries